nagłówek

Zawarcie umowy

Kolejnym zagadnieniem, bezpośrednio związanym z omawianą wcześniej problematyką czynności prawnych, jest kwestia oświadczeń woli prowadzących do zawarcia umowy. Problematyka ta regulowana jest w artykułach 66 – 72 Kodeksu cywilnego.

Oświadczenie woli złożone drugiej stronie stanowi ofertę zawarcia umowy w momencie, gdy zawiera istotne postanowienia takiej umowy.  Jednakże, jeśli oferta zostaje przyjęta z zastrzeżeniami (uwagami, uzupełnieniami, zmianami), wówczas należy przyjąć, że mamy do czynienia z nową ofertą.

Taka oferta, jeżeli złożona jest osobiście (w obecności drugiej strony) bądź za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość i nie zawiera terminu oczekiwania na odpowiedź, przestaje wiązać w momencie braku niezwłocznego jej przyjęcia. W przypadku z kolei złożenia oferty w inny niż podany wyżej sposób, przestaje ona wiązać oferenta wraz z upływem czasu, w którym mógł on otrzymać odpowiedź odesłaną bez nieuzasadnionej zwłoki.

Warto jednocześnie wspomnieć, że jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty przyszło z opóźnieniem - jednakże wysłane zostało z zachowaniem terminu - wówczas umowa może zostać uznana za zawartą, chyba że osoba składająca ofertę niezwłocznie zawiadomi drugą stronę, że z powodu spóźnionej odpowiedzi umowa nie zostaje zawarta. Umowę taką uznaje się zatem za zawartą w momencie otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu (natomiast jeśli takie oświadczenie nie jest wymagane, wówczas przystąpienie do wykonania umowy przez drugą stronę jest jednocześnie momentem zawarcia umowy).

Parę słów trzeba jeszcze poświęcić kwestii zawarcia umowy w drodze aukcji albo przetargu.

W takiej sytuacji, w ogłoszeniu o aukcji bądź przetargu należy określić czas, miejsce, warunki oraz przedmiot. Odwołanie aukcji bądź przetargu oraz zmiana ich warunków dopuszczalne są jedynie, jeśli możliwość taka została zastrzeżona w umowie.

W przypadku aukcji oferta złożona przez jej uczestnika przestaje wiązać automatycznie w momencie złożenia oferty korzystniejszej przez innego uczestnika – chyba, ze coś innego ustalone zostało w warunkach (regulaminie) licytacji. Umowa zawarta zostaje w momencie tzw. przybicia.

Z kolei, jeżeli chodzi o przetarg, to złożona oferta przestaje wiązać w momencie, gdy wybrana zostanie inna oferta albo przetarg zostanie zamknięty bez dokonania wyboru oferty.

Zarówno w przypadku aukcji jak i przetargu organizator oraz każdy z uczestników może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy albo inny uczestnik w sposób sprzeczny z prawem czy też tzw. dobrymi obyczajami wpłynęli na wynik aukcji bądź przetargu.

Hanna Bukowska L.L.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.