nagłówek

Czym jest naruszenie dóbr osobistych?

Sytuacje, gdy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych, w praktyce zdarzają się dość często. Nierzadko jednakże dana osoba po prostu nie ma świadomości, że zaistniałe zachowanie stanowi naruszenie chronionych prawem dóbr osobistych i jako takie mogłoby prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji natury prawnej... Zgodnie bowiem z art. 23 kodeksu cywilnego pod ochroną pozostają dobra osobiste człowieka takie jak między innymi: wolność, zdrowie, swoboda sumienia, nazwisko oraz pseudonim, a także wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość artystyczna i wynalazcza itp. W myśl obowiązującego prawa (art. 24 kc) zatem osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone działaniem innej osoby może żądać natychmiastowego zaniechania takiego działania – chyba, że nie ma ono charakteru bezprawnego. Ponadto można w takiej sytuacji domagać się od osoby, która dopuściła się takiego naruszenia aby doprowadziła do niezwłocznego usunięcia jego skutków, w tym również aby złożyła stosowne oświadczenie.        Warto także podkreślić, że w przypadku uznania przez sąd, że rzeczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych, możliwe jest przyznanie na rzecz osoby, której dobro zostało naruszone, odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ewentualnie na żądanie osoby uprawnionej, zasądzenie odpowiedniej sumy na wskazany cel o charakterze społecznym.                                                                                                                                                                                Zadośćuczynienie jest zatem jednym ze środków prawnej ochrony dóbr osobistych i jako takie pełni bardzo doniosłą rolę. Zasądzenie zadośćuczynienia polega bowiem na przyznaniu przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej – współmiernej do doznanej krzywdy. Krzywda z kolei to pewne negatywne przeżycie (czyli cierpienie natury fizycznej bądź psychicznej) związane z naruszeniem dobra osobistego. Można więc powiedzieć, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny (czyli ma za zadanie zrekompensować krzywdy doznane z powodu naruszenia dóbr osobistych – na tyle oczywiście na ile jest to możliwe…).

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.