nagłówek

Umowa o dzieło

Zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę jest problematyka umowy o dzieło. Jest to jedna z umów cywilnoprawnych, które dość licznie występują w powszechnym obrocie gospodarczym.
Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym a przyjmującym zlecenie. Stronami takiej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną (zamawiającym) a przedsiębiorcą przyjmującym zlecenie w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia interesów konsumenta, ponieważ przepisy o sprzedaży konsumenckiej mają za zadanie dodatkowo chronić interesy podmiotu o słabszej pozycji w obrocie gospodarczym.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty określonej w umowie sumy za wykonanie dzieła.
Istotną cechą dzieła jest jego fizyczne istnienie w przestrzeni (substrat materialny).
W zakresie wynagrodzenia strony mogą w swobodny sposób kształtować swoje uprawnienia. Dopuszczalne jest zatem zarówno konkretne określenie sumy za wykonanie działa jak również przyjęcie wynagrodzenia kosztorysowego czy ryczałtowego.
Warto również poruszyć problem wadliwego dzieła bądź dzieła wykonanego w sposób sprzeczny z umową. W takiej sytuacji zamawiający może wezwać przyjmującego zlecenie do zmiany sposobu wykonania dzieła z jednoczesnym wskazaniem terminu jego zakończenia. Po bezskutecznym upływie takiego terminu zamawiający może od umowy niezwłocznie odstąpić  bądź też powierzyć jej wykonanie (tj. poprawienie czy dokończenie) innej osobie na koszt i ryzyko przyjmującego zamówienie.
Zamawiający może od umowy o dzieło odstąpić w każdym momencie dopóki dzieło nie zostało jeszcze dokończone, powinien jednakże zapłacić przyjmującemu zlecenie umówione wynagrodzenie. Przy czym w takiej sytuacji może odliczyć oszczędności, które są wynikiem niedokończenia dzieła.
Na zakończenie warto podkreślić, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat licząc od dnia oddania (wydania) dzieła albo od dnia, w którym zgodnie z zawartą umową dzieło miało być oddane.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.