nagłówek

Istota umowy darowizny

W życiu codziennym często dokonywane są w przeróżnej formie darowizny, nie zawsze jednak ze świadomością, że czynność taka jest w swej istocie właśnie cywilnoprawną instytucją zwaną darowizną.

Najogólniej mówiąc, darowizna jest to umowa, która polega na tym, że darczyńca zobowiązuje się do pewnego, bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, a ten świadczenie to przyjmuje. Darowizna stanowi bezpłatne przysporzenie kosztem majątku jednej ze stron na rzecz drugiej i dotyczyć może zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Instytucja ta regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego, w artykułach od 888 do 902.

W myśl obowiązującego prawa darowizna, a konkretniej oświadczenie darczyńcy, powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże, jeśli forma ta nie została dochowana, a przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, to darowizna mimo niezachowania formy jest ważna (art. 890 kc). Należy zwrócić uwagę, że sytuacja ta nie dotyczy jednak przypadków, dla których przepisy prawa wymagają szczególnej formy dla oświadczeń woli np. darowizna nieruchomości musi zawsze być dokonana w formie aktu notarialnego.

Warto również wspomnieć o odpowiedzialności darczyńcy, jeśli darczyńca nie wykonał bądź nienależycie wykonał swoje zobowiązanie względem obdarowanego i doprowadziło to do powstania szkody, to zobowiązany jest on do jej naprawienia – przy czym do powstania szkody doszło w wyniku winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa darczyńcy. Darczyńca odpowiada również za wady rzeczy darowanej, jeśli o takich wadach wiedział i nie powiadomił o nich obdarowanego w stosownym czasie w celu uniknięcia szkody (chyba, że obdarowany mógł samodzielnie, z łatwością wady rzeczy dostrzec).

Cechą charakterystyczną umowy darowizny jest możliwość obłożenia jej tzw. poleceniem, które polega na nałożeniu obowiązku pewnego działania lub zaniechania na obdarowanego (przy czym nie ma wierzyciela takiego zachowania obdarowanego). Warto wspomnieć, że ze względu na istotną zmianę stosunków, obdarowany może jednak odmówić wykonania polecenia.

Darowizna może zostać również, w szczególnych przypadkach odwołana, takie działanie wymaga również zachowania odpowiedniej, przewidzianej prawem formy[1].

Hanna Bukowska LL.M.[1] Więcej na temat odwołania darowizny: patrz Artykuł XI

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.