nagłówek

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – najważniejsze różnice.

W życiu codziennym bardzo często termin zadośćuczynienia i odszkodowania stosowany jest zamiennie i bez świadomości istnienia poważnych różnic pomiędzy tymi instytucjami... Tymczasem odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie zupełnie odrębnie i różne sprawy. Odszkodowanie stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartością powstałej szkody. Przy czym szkoda taka powinna mieć  charakter majątkowy (do tak pojmowanej szkody należy wliczyć także stratę oraz utracony - ewentualny zysk - który osoba poszkodowana mogła uzyskać, gdyby nie doszło do zdarzenia powodującego szkodę). Natomiast zadośćuczynienie, stanowi rekompensatę pieniężna za krzywdy. O zadośćuczynieniu można mówić wtedy, gdy powstałe szkody związane są ze zdrowiem bądź ciałem poszkodowanego (chodzi zatem przede wszystkim o cierpienie fizyczne i psychiczne)… W praktyce zadośćuczynienie ma na celu pokrycie kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji, ewentualnego przygotowania do nowego zawodu). Instytucja zadośćuczynienia przewidziana jest w art. 445 § 1 Kodeksu Cywilnego (który odwołuje się do art. 444 § 1 kc). A zatem w myśl obowiązujących przepisów poszkodowanemu, który w wyniku wyrządzonej szkody doznał uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia sąd może - tytułem zadośćuczynienia pieniężnego - przyznać odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę. Warto jednak zaznaczyć, że od uznania Sądu zależy wysokość sumy zasądzonej tytułem zadośćuczynienia. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie zebrany materiał dowodowy (zdjęcia, dokumentacja medyczna czy przesłuchania świadków oraz ewentualnie opinia biegłego). Zadośćuczynienie w praktyce ma zatem charakter niedookreślony, jednakże w orzecznictwie wskazuje się pewne kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu jego wysokości: Przed wszystkim zadośćuczynienia powinno mieć charakter kompensacyjny, nie będący jednak wartością nadmierną w stosunku do powstałej krzywdy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.02.2008 roku; sygn. akt III KK 349/07).

Natomiast w przypadku odszkodowania osoba poszkodowana musi przedstawić przed Sądem wyczerpujący materiał dowodowy, który wskazywać będzie dokładnie fakt, okoliczności oraz wysokość powstałej szkody (a zatem: rachunki, faktury itp).

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.