nagłówek

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Wymeldowanie w trybie administracyjnym jest instytucją przewidzianą przez przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach. Zgodnie z treścią art. 15. ust. 1. wskazanej ustawy osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego dłużej niż trzy miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W przypadku natomiast, gdy dana osoba nie dopełni w sposób dobrowolny powyższego obowiązku, wówczas organ gminy może wydać stosowną decyzję o tzw. wymeldowaniu w trybie administracyjnym.

Warto podkreślić, że wymeldowanie służy jedynie potwierdzeniu (wykreśleniu z ewidencji), że dana osoba nie przebywa już w dotychczasowym miejscu pobytu. Przy czym bez znaczenia dla wymeldowania jest to, czy osobie tej przysługuje jakikolwiek tytuł prawny do lokalu, w którym dotychczas przebywała. Zameldowanie w lokalu, stanowi wyłącznie czynność o charakterze materialno-technicznym, a tym samym nie powoduje powstania prawa do mieszkania, a jedynie potwierdza fakt i rodzaj pobytu w danym miejscu (pobyt stały bądź czasowy) i pod wskazanym adresem

Taka regulacja prawna oznacza, że wymeldowanie w trybie administracyjnym możliwe jest w sytuacji, gdy dana osoba opuści dotychczasowe miejsce pobytu i nie dopełni w sposób dobrowolny obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie danej osoby z pobytu stałego w lokalu złożyć może właściciel lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. Złożenie takiego wniosku wszczyna odpowiednią procedurę administracyjną.

Należy jednocześnie wspomnieć, że w sprawach meldunkowych właściwym organem administracyjnym jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Prowadząc postępowanie administracyjne, mające na celu uzyskanie danych o miejscu zamieszkania wnioskowanych o wymeldowanie osób, organ administracji może występować z prośbą o informacje do odpowiednich organów, w tym również do policji.

.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.