nagłówek

Prawo własności intelektualnej – informacje ogólne

Najogólniej mówiąc, w polskim systemie prawnym własność intelektualna obejmuje własność przemysłową oraz prawo autorskie. Problematyka własności intelektualnej regulowana jest przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez Ustawę prawo własności przemysłowej. Własność intelektualna we współczesnej gospodarce pełni bardzo ważną rolę. Stanowi bowiem jeden z czynników, który pozwala na osiąganie sukcesów na rynku opartym na szerokiej konkurencji. Własność intelektualna w zakresie własności przemysłowej obejmuje zatem ochronę znaków towarowych, wzorów i wynalazków.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczy z kolei przede wszystkim dziennikarstwa, twórczości literackiej, muzyki czy nauki itp. Warto podkreślić, że prawa autorskie nie są objęte żadnymi dodatkowymi wymogami rejestracyjnymi. Prawo autorskie przysługuje twórcy – w ten sposób, że posiada on wyłączne prawo do korzystania ze swojego utworu oraz do rozporządzania nim. Warto wyraźnie podkreślić, że prawa autorskie chronią więź twórcy z utworem. Więź ta jest nieograniczona w czasie i nie podlega zbyciu lub zrzeczeniu się.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku własności przemysłowej. Ochrona tej własności dokonywana jest poprzez udzielanie patentów na wynalazki, a także poprzez prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych, a w końcu poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

a) Patenty - są udzielane na nowe wynalazki, które nadają się do przemysłowego wykorzystania i stosowania. Wniosek o udzielenie patentu wynalazca składa do tzw. Urzędu Patentowego. Ochrona wynalazku poprzez udzielenie patentu trwa maksymalnie 20 lat i rozpoczyna się co do zasady (warunkowo) w momencie złożenia wniosku. Na poziomie europejskim patenty udzielane są przez Europejski Urząd Patentowy, który ma siedzibę w Monachium.
b) Wzór użytkowy – jest to użyteczne i nowe rozwiązanie techniczne, które ma znaczenie w procesie produkcji bądź używania danego przedmiotu. Ochrona wzoru użytkowego może trwać maksymalnie 10 lat i rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o rejestrację (przy czym wówczas ma jeszcze charakter warunkowy).                                                                                                                              

c) Znak towarowy - Znak towarowy obejmuje slogan reklamowy, słowo, melodia, dźwięk, rysunek, a także kombinacja słów oraz elementów graficznych, hologramy, kolory, postacie przestrzenne oraz  inne oznaczenia, które pozwalają rozróżnić towary i usługi danego, konkretnego przedsiębiorstwa. Okres ochrony znaku towarowego trwa 10 lat, jednak może być przedłużany.

d) Wzór przemysłowy – to nowa postać wytworu bądź jego części. Indywidualny charakter nadawany jest m.in. poprzez kolorystkę, kształty, kontury czy strukturę itp. Wynikająca z rejestracji ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat (przy czym podzielona jest na pięć okresów – za które należy wnosić stosowne opłaty).

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.