nagłówek

Prawo własności intelektualnej – informacje ogólne

Najogólniej mówiąc, w polskim systemie prawnym własność intelektualna obejmuje własność przemysłową oraz prawo autorskie. Problematyka własności intelektualnej regulowana jest przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez Ustawę prawo własności przemysłowej. Własność intelektualna we współczesnej gospodarce pełni bardzo ważną rolę. Stanowi bowiem jeden z czynników, który pozwala na osiąganie sukcesów na rynku opartym na szerokiej konkurencji. Własność intelektualna w zakresie własności przemysłowej obejmuje zatem ochronę znaków towarowych, wzorów i wynalazków.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczy z kolei przede wszystkim dziennikarstwa, twórczości literackiej, muzyki czy nauki itp. Warto podkreślić, że prawa autorskie nie są objęte żadnymi dodatkowymi wymogami rejestracyjnymi. Prawo autorskie przysługuje twórcy – w ten sposób, że posiada on wyłączne prawo do korzystania ze swojego utworu oraz do rozporządzania nim. Warto wyraźnie podkreślić, że prawa autorskie chronią więź twórcy z utworem. Więź ta jest nieograniczona w czasie i nie podlega zbyciu lub zrzeczeniu się.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku własności przemysłowej. Ochrona tej własności dokonywana jest poprzez udzielanie patentów na wynalazki, a także poprzez prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych, a w końcu poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

a) Patenty - są udzielane na nowe wynalazki, które nadają się do przemysłowego wykorzystania i stosowania. Wniosek o udzielenie patentu wynalazca składa do tzw. Urzędu Patentowego. Ochrona wynalazku poprzez udzielenie patentu trwa maksymalnie 20 lat i rozpoczyna się co do zasady (warunkowo) w momencie złożenia wniosku. Na poziomie europejskim patenty udzielane są przez Europejski Urząd Patentowy, który ma siedzibę w Monachium.
b) Wzór użytkowy – jest to użyteczne i nowe rozwiązanie techniczne, które ma znaczenie w procesie produkcji bądź używania danego przedmiotu. Ochrona wzoru użytkowego może trwać maksymalnie 10 lat i rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o rejestrację (przy czym wówczas ma jeszcze charakter warunkowy).                                                                                                                              

c) Znak towarowy - Znak towarowy obejmuje slogan reklamowy, słowo, melodia, dźwięk, rysunek, a także kombinacja słów oraz elementów graficznych, hologramy, kolory, postacie przestrzenne oraz  inne oznaczenia, które pozwalają rozróżnić towary i usługi danego, konkretnego przedsiębiorstwa. Okres ochrony znaku towarowego trwa 10 lat, jednak może być przedłużany.

d) Wzór przemysłowy – to nowa postać wytworu bądź jego części. Indywidualny charakter nadawany jest m.in. poprzez kolorystkę, kształty, kontury czy strukturę itp. Wynikająca z rejestracji ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat (przy czym podzielona jest na pięć okresów – za które należy wnosić stosowne opłaty).

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ostatnie komentarze

 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Anetka 30.12.2022 09:38
  Ja zawsze pilnuję tego co kupuję :)uważam że trzeba zawsze reklamować towar, gdy coś jest nie tak.
   
 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Konsumentka 20.12.2022 10:47
  Z tą reklamacją towarów spożywczych, to w praktyce bywa różnie... A ludzie nie chcą się denerwować ...
   
 • Czy rzeczywiście można stracić prawo jazdy z powodu długów alimentacyjnych?
  Danka 03.12.2022 15:09
  Łatwiej za niepłacenie alimentów trafić do więzienia: https://pamietnikwindykatora.pl/nieplacone-alimenty-kara-pozbawienia-wolnosci/ ...
   
 • Ubranka dla dzieci - ręcznie szyte dla niemowląt i noworodków
  Klaraz 22.04.2022 18:55
  Żeby jeszcze te ręcznie szyte ubranka były w atrakcyjnych cenach to pewnie bym się skusiła :-)
   
 • Zasady dotyczące reklamacji mebli wykonanych na zamówienie - o czym należy pamiętać
  Konsumentka 11.04.2022 07:44
  No tak, zakup mebli na zamówienie jest trochę bardziej skomplikowany.. . Często takie sprawy kończą się ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  Redaktor 06.04.2022 21:04
  Wiekszośc artykułów prawniczych pisze prawnik - Hanna Bukowska L.L.M.
   
 • Klauzule Abuzywne – czyli niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami.
  Robek 15.03.2022 13:31
  No tak... Klauzule abuzywne to bardzo ciekawy temat, warto znać rejestr klauzul niedozwolonych (śledzić ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  tomek 27.12.2021 16:43
  Kto jest autorem tego bloga? potrzebuje dodac do przypisów. prosze o pilna informacje
Copyright © 2022, Capitalis.pl All Rights Reserved.