nagłówek

Czym jest władza rodzicielska?

Rodzina, w myśl obowiązującego prawa, stanowi podstawową komórkę społeczną. Rodzinę w najprostszy sposób zdefiniować można jako wspólnotę, której zasadniczą cześć stanowią relacje między rodzicami a dziećmi. W praktyce stosunki w rodzinie są w zasadzie najbardziej skomplikowanym problemem zarówno natury faktycznej jak i prawnej. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierają normy, które regulują w zasadzie jedynie ramy relacji w rodzinie. Przyjęcie innych rozwiązań przez Ustawodawcę, które wkraczałyby w specyfikę opartych na uczuciach relacji stanowiłoby pewne nieuzasadnione nadużycie czy wręcz przekroczenie uprawnień legislacyjnych.
Władza rodzicielska w najprostszy sposób mogłaby zostać zdefiniowana jako zespół obowiązków i uprawnień rodziców względem dziecka (dzieci). W zakres władzy wchodzi zatem sprawowanie pieczy nad dzieckiem, reprezentowanie dziecka, prowadzenie jego spraw, dbanie o fizyczny i duchowy rozwój oraz zarząd majątkiem (jeżeli dziecko taki posiada). Przepis ten nie ma charakteru wyczerpującego, nie reguluje on kwestii kontaktu rodziców z dzieckiem, a oczywistym jest, że z treści władzy rodzicielskiej wynika również prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Kolejnym przepisem, który reguluje kwestię władzy wychowawczej jest art. 95 § 3 kro w myśl, którego władzę wychowawczą należy sprawować w sposób zgodny z dobrem dziecka i interesem społecznym. Stosunkowo niedawno dodany został jeszcze jeden przepis. Jego wprowadzenie do prawa rodzinnego i opiekuńczego wzbudzało wiele kontrowersji i silnych emocji społecznych. Przepisem artykułu 961 kro wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych wobec dziecka. W ten sposób rozstrzygnięta została jednoznacznie sprawa popularnego w naszej tradycji „klapsa”. Ustawodawca uznał, że niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek formy kary cielesnej.
Warto podkreślić, że władza rodzicielska, co do zasady przysługuje obojgu rodzicom – jedynie na drodze sądowej można modyfikować tę zasadę. W praktyce powoduje to różne komplikacje w sytuacji, gdy rodzice nie są razem i wzajemnie utrudniają sobie kontakty z dzieckiem. W takim przypadku, jeżeli nie jest możliwe polubowne rozstrzygnięcie tego problemu, pozostaje jedynie wnieść sprawę do sądu, który po wysłuchaniu opinii stron, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, rozstrzygnie kwestię opieki i kontaktów z dzieckiem .
Ewentualny nadzór sądowy nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej ma charakter ostateczny. Ustawodawca, słusznie założył, że normalne relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi oparte są na niezwykle silnej więzi miłości, która stanowi dostateczną gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób prawidłowy.
Jednocześnie Ustawodawca zdecydował się między innymi na wprowadzeniu przepisu, którym zobowiązuje się rodziców i dzieci do wzajemnej pomocy (art. 87 kro).  Ponadto dziecko, które pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami zobowiązane jest im pomagać w jego prowadzeniu (art. 91 kro). Przepisy te wskazują na nałożenie pewnych zobowiązań również na podlegające władzy rodzicielskiej dzieci.

 

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.