nagłówek

Czym jest władza rodzicielska?

Rodzina, w myśl obowiązującego prawa, stanowi podstawową komórkę społeczną. Rodzinę w najprostszy sposób zdefiniować można jako wspólnotę, której zasadniczą cześć stanowią relacje między rodzicami a dziećmi. W praktyce stosunki w rodzinie są w zasadzie najbardziej skomplikowanym problemem zarówno natury faktycznej jak i prawnej. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierają normy, które regulują w zasadzie jedynie ramy relacji w rodzinie. Przyjęcie innych rozwiązań przez Ustawodawcę, które wkraczałyby w specyfikę opartych na uczuciach relacji stanowiłoby pewne nieuzasadnione nadużycie czy wręcz przekroczenie uprawnień legislacyjnych.
Władza rodzicielska w najprostszy sposób mogłaby zostać zdefiniowana jako zespół obowiązków i uprawnień rodziców względem dziecka (dzieci). W zakres władzy wchodzi zatem sprawowanie pieczy nad dzieckiem, reprezentowanie dziecka, prowadzenie jego spraw, dbanie o fizyczny i duchowy rozwój oraz zarząd majątkiem (jeżeli dziecko taki posiada). Przepis ten nie ma charakteru wyczerpującego, nie reguluje on kwestii kontaktu rodziców z dzieckiem, a oczywistym jest, że z treści władzy rodzicielskiej wynika również prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Kolejnym przepisem, który reguluje kwestię władzy wychowawczej jest art. 95 § 3 kro w myśl, którego władzę wychowawczą należy sprawować w sposób zgodny z dobrem dziecka i interesem społecznym. Stosunkowo niedawno dodany został jeszcze jeden przepis. Jego wprowadzenie do prawa rodzinnego i opiekuńczego wzbudzało wiele kontrowersji i silnych emocji społecznych. Przepisem artykułu 961 kro wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych wobec dziecka. W ten sposób rozstrzygnięta została jednoznacznie sprawa popularnego w naszej tradycji „klapsa”. Ustawodawca uznał, że niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek formy kary cielesnej.
Warto podkreślić, że władza rodzicielska, co do zasady przysługuje obojgu rodzicom – jedynie na drodze sądowej można modyfikować tę zasadę. W praktyce powoduje to różne komplikacje w sytuacji, gdy rodzice nie są razem i wzajemnie utrudniają sobie kontakty z dzieckiem. W takim przypadku, jeżeli nie jest możliwe polubowne rozstrzygnięcie tego problemu, pozostaje jedynie wnieść sprawę do sądu, który po wysłuchaniu opinii stron, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, rozstrzygnie kwestię opieki i kontaktów z dzieckiem .
Ewentualny nadzór sądowy nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej ma charakter ostateczny. Ustawodawca, słusznie założył, że normalne relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi oparte są na niezwykle silnej więzi miłości, która stanowi dostateczną gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób prawidłowy.
Jednocześnie Ustawodawca zdecydował się między innymi na wprowadzeniu przepisu, którym zobowiązuje się rodziców i dzieci do wzajemnej pomocy (art. 87 kro).  Ponadto dziecko, które pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami zobowiązane jest im pomagać w jego prowadzeniu (art. 91 kro). Przepisy te wskazują na nałożenie pewnych zobowiązań również na podlegające władzy rodzicielskiej dzieci.

 

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ostatnie komentarze

 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Anetka 30.12.2022 09:38
  Ja zawsze pilnuję tego co kupuję :)uważam że trzeba zawsze reklamować towar, gdy coś jest nie tak.
   
 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Konsumentka 20.12.2022 10:47
  Z tą reklamacją towarów spożywczych, to w praktyce bywa różnie... A ludzie nie chcą się denerwować ...
   
 • Czy rzeczywiście można stracić prawo jazdy z powodu długów alimentacyjnych?
  Danka 03.12.2022 15:09
  Łatwiej za niepłacenie alimentów trafić do więzienia: https://pamietnikwindykatora.pl/nieplacone-alimenty-kara-pozbawienia-wolnosci/ ...
   
 • Ubranka dla dzieci - ręcznie szyte dla niemowląt i noworodków
  Klaraz 22.04.2022 18:55
  Żeby jeszcze te ręcznie szyte ubranka były w atrakcyjnych cenach to pewnie bym się skusiła :-)
   
 • Zasady dotyczące reklamacji mebli wykonanych na zamówienie - o czym należy pamiętać
  Konsumentka 11.04.2022 07:44
  No tak, zakup mebli na zamówienie jest trochę bardziej skomplikowany.. . Często takie sprawy kończą się ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  Redaktor 06.04.2022 21:04
  Wiekszośc artykułów prawniczych pisze prawnik - Hanna Bukowska L.L.M.
   
 • Klauzule Abuzywne – czyli niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami.
  Robek 15.03.2022 13:31
  No tak... Klauzule abuzywne to bardzo ciekawy temat, warto znać rejestr klauzul niedozwolonych (śledzić ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  tomek 27.12.2021 16:43
  Kto jest autorem tego bloga? potrzebuje dodac do przypisów. prosze o pilna informacje
Copyright © 2022, Capitalis.pl All Rights Reserved.