nagłówek

Użytkowanie wieczyste

            Użytkowanie wieczyste to jedna z prawnie uregulowanych form posiadania. Można ją określić mianem quasi-własności. Podobieństwo pomiędzy użytkowaniem wieczystym a klasyczną formą własności wynika również z faktu, że do użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.  Problematyka użytkowania wieczystego regulowana jest w artykułach 232 – 243 Kodeksu cywilnego.

W użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz prawnym oddane mogą zostać grunty Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (oraz ich związków).  

Specyfiki tej instytucji dowodzi również fakt, że jeżeli użytkownik wieczysty (osoba fizyczna bądź prawna) wzniesie na gruncie oddanym mu w takie użytkowanie budynki, budowle czy inne urządzenia, które są w trwały sposób połączone z gruntem, to stanowią one jego własność.

Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres 99 lat. W sytuacjach wyjątkowych (uzasadnionych celem gospodarczym użytkowanego gruntu) dopuszczalne jest ustanowienie użytkowania wieczystego na krótszy okres. Jednocześnie użytkowanie wieczyste nie może zostać jednak ustanowione na okres krótszy niż czterdzieści lat. Warto również podkreślić, że na pięć lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu użytkownik wieczysty może domagać się przedłużenia okresu użytkowania wieczystego na okres od 40 do maksymalnie 99 lat. Odmowa przedłużenia użytkowania wieczystego dopuszczalna jest wyłącznie ze względu na ważny interes społeczny.

Należy również wspomnieć, że użytkownik wieczysty z tytułu użytkowania uiszcza opłatę roczną.

Warto także podkreślić, iż możliwe jest rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania przed upływem wskazanego terminu (w umowie), jeśli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem gruntu, które określone zostało w zawartej umowie, np. nie wzniósł określonych budynków czy urządzeń.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, ze roszczenia użytkownika wieczystego, a także roszczenia przeciwko niemu o naprawienie szkody przedawniają się z upływem trzech lat od momentu zwrotu gruntu.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.