nagłówek

Umowa dzierżawy

Kolejną umową cywilnoprawną, którą warto w paru słowach scharakteryzować, jest umowa dzierżawy. Problematyka ta uregulowana została w artykułach 693 – 709 kodeksu cywilnego.

Stronami umowy dzierżawy są wydzierżawiający oraz dzierżawca. Wydzierżawiający, zawierając umowę dzierżawy, zobowiązuje się do oddania dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania pożytków (ta cecha odróżnia dzierżawę od najmu, który nie uprawnia najemcy do pobierania pożytków[1]). Dzierżawca z kolei zobowiązany jest do zapłaty czynszu. Przy czym czynsz może być oznaczony zarówno w pieniądzach jak i w świadczeniach innego rodzaju (dopuszczalne jest również oznaczenie czynszu w postaci ułamkowej części pożytków).

Umowa dzierżawy może być zawarta zarówno na czas określony jak i nieokreślony.

Poddzierżawa, czyli oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania, dopuszczalna jest jedynie w przypadku zgody wydzierżawiającego. Do najważniejszych cech dzierżawy należy ponadto obowiązek ponoszenia kosztów napraw koniecznych spoczywający po stronie najemcy, czy też obowiązek wykonywania swojego prawa w sposób nie zmieniający przeznaczenia rzeczy oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Natomiast czynsz, jeśli sposób jego regulowania nie został ustalony w umowie, płatny jest półrocznie z dołu.

Warto także zaznaczyć, że wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli dzierżawca spóźnia się z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności (natomiast, jeżeli czynsz płatny jest rocznie, wówczas jeśli zwłoka trwa ponad trzy miesiące). Jednak wydzierżawiający powinien w takiej sytuacji dzierżawcy wyznaczyć dodatkowy trzymiesięczny termin do zapłaty zaległości – powiadamiając go pisemnie o zamiarze rozwiązania umowy.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowę dzierżawy można wypowiedzieć na sześć miesięcy przed upływem roku dzierżawnego, natomiast dzierżawę gruntu rolnego – na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.

Natomiast po zakończeniu dzierżawy, dzierżawca powinien zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie zgodnym z przepisami o wykonywaniu dzierżawy.

Hanna Bukowska L.LM.

 

 

 


[1] Więcej o najmie: patrz artykuł 30

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.