nagłówek

Obowiązek meldunkowy

Zagadnienie obowiązku meldunkowego w ostatnich latach, w związku z podejmowanymi działaniami legislacyjnymi, jest bardzo często podnoszone w naszym kraju. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu.  W tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Obowiązek ten służy prawidłowemu wykonywaniu przez organy władzy publicznej ich funkcji, gdyż posiadanie danych o miejscu zamieszkania i pobytu umożliwia podejmowanie i racjonalizację szeregu działań należących zarówno do zadań samorządu terytorialnego jak i państwa (w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ewidencji ludności). Obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu właściwemu organowi informacji o fakcie pobytu i czasie jego zamierzonego trwania.

Obowiązek meldunkowy obejmuje zgłoszenie następujących informacji:

1.      zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

2.      wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,

3.      zameldowanie o urodzeniu dziecka

4.      zameldowanie o zmianie stanu cywilnego,

5.      zameldowanie o zgonie osoby.

Pobyt stały oznacza zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania, natomiast pobyt czasowy to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem (bądź w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem). Zasadą jest, że jeśli dana osoba przebywa w sposób nieprzerwany, w danym miejscu, dłużej niż 2 miesiące to powinna zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności jednoznacznie wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Do okoliczności tych należy zaliczyć:

1.      wykonywanie pracy (poza miejscem pobytu stałego),

2.      pobyt związany z leczeniem, kształceniem się czy wypoczynkiem bądź ze względów rodzinnych,

3.      odbywanie czynnej służby wojskowej,

4.      pobyt w zakładach karnych i poprawczych, a także aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Warto zaznaczyć, że w myśl obowiązującego jeszcze prawa, każdy kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, może podlegać karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.   Jak już wspomniano w obszarze prawa meldunkowego wkrótce nastąpią poważne zmiany. Zgodnie nowelizacją ustawy o ewidencji ludności z 18 listopada 2008 r. obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony i zastąpiony instytucją rejestracji miejsca zamieszkania. Ta "rewolucja meldunkowa" ma zostać wprowadzona od 1 stycznia 2014 r.

Hanna Bukowska LL.M.

 

Komentarze

+1

Prawnik

Najprawdopodobn iej chodzi o adres gdzieś wskazany (widniejący itp)... ale pytanie jest dość ogólne więc trudno jednoznacznie odpowiedzieć

Katarzyna

Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć jak interpretować sformułowanie "pod oznaczonym adresem" ?

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.