nagłówek

Umowa najmu lokalu

Umowa najmu lokalu jest kolejnym, obok opisanych we wcześniejszych artykułach[1] umów cywilnoprawnych, zobowiązaniem, które występuje bardzo powszechnie. Jest to rodzaj umowy najmu (najem obejmuje również m.in. lokale użytkowe czy nieruchomości). Warto zawrzeć umowę najmu w każdym przypadku wynajmowania lokalu (nawet, jeśli najemcą jest osoba znana czy spokrewniona) pozwala to na uniknięcie wielu nieporozumień czy sytuacji konfliktowych, nierzadko mających swój finał na sali sądowej.

Umowa najmu powinna być zawarta na piśmie. W treści umowy strony powinny określić m.in. wysokość i zasady opłacania czynszu, okres na jaki umowa zostaje zawarta, terminy i zasady wypowiedzenia umowy, formy i sposób kontaktu stron czy zasady rozliczania nakładów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego najemcę co do zasady obciążają drobne nakłady w rodzaju naprawy okien, drzwi czy zainstalowanych urządzeń. Z kolei, jeżeli lokal posiada wady, które stanowią zagrożenie dla najemcy czy domowników, to najemcy przysługuje prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wynajmujący natomiast może rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w sytuacji, gdy najemca lokalu wykracza w sposób rażący bądź uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czy też utrudnia korzystanie z lokali pozostałym mieszkańcom. Kolejną sytuacją, w której wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jest zwłoka z zapłatą czynszu- co najmniej za dwa pełne okresy płatności, w takiej sytuacji o zamiarze podjęcia opisanych wyżej kroków wynajmujący powinien uprzedzić najemcę na piśmie z wyznaczeniem mu dodatkowego okresu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy w umowie nie został określony termin wypowiedzenia, a czynsz płatny jest miesięcznie, wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Na zakończenie warto w paru słowach poruszyć również kwestie wstąpienia w stosunek najmu osób najbliższych w razie śmierci najemcy. W myśl obowiązujących przepisów w takiej sytuacji w stosunek najmu z mocy prawa wstępują: małżonek najemcy, dzieci najemcy oraz jego współmałżonka, a także osoby wobec, których najemca miał zobowiązania alimentacyjne a w końcu osoba, z którą pozostawał on we wspólnym pożyciu (konkubinat).

 Hanna Bukowska L.LM.

 


[1] Patrz: Artykuł nr XXVII, XXVIII, XXIX

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.