nagłówek

Poręczenie według prawa cywilnego

Problematyka poręczenia regulowana jest w kodeksie cywilnym, w artykułach od 876 do 887. Istotą umowy poręczenia jest przyjęcie na siebie zobowiązania na wypadek sytuacji, gdyby dłużnik nie wywiązał się względem wierzyciela ze swojego pierwotnego zobowiązania. Poręczenie może być udzielone zarówno za wiedzą dłużnika bądź bez jego wiedzy.

Cechą charakterystyczną tego typu zobowiązania jest obowiązek złożenia oświadczenia przez poręczyciela na piśmie. W przeciwnym razie oświadczenie takie jest nieważne.

O tym jak duże jest zobowiązanie wynikające z faktu poręczenia każdorazowo decyduje zakres zobowiązania dłużnika głównego względem wierzyciela, należy jednak podkreślić, że nie może zwiększać zobowiązania poręczyciela czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem już po powstaniu poręczenia.

W sytuacji, gdy dłużnik główny opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie poręczyciela. Odpowiedzialność poręczyciela ma co do zasady charakter solidarny (poręczyciel staje się współdłużnikiem solidarnym), chyba ze strony w umowie zastrzegły inaczej.

Warto podkreślić, że jeżeli termin płatności zobowiązania nie został w żaden sposób określony (bądź jeżeli płatność zobowiązania zależy od złożenia wypowiedzenia) to wówczas poręczyciel może, po upływie sześciu miesięcy od złożenia oświadczenia o poręczeniu, zażądać od wierzyciela aby ten wezwał dłużnika do zapłaty bądź dokonał wypowiedzenia z najbliższym możliwym terminem. W sytuacji, gdy wierzyciel nie postąpi zgodnie z żądaniem poręczyciela- poręczenie wygasa z mocy prawa.

Warto ponadto wspomnieć, ze poręczycielowi przysługują względem wierzyciela te same zarzuty, które przysługuję dłużnikowi. Natomiast w razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności wynikające z przepisów prawa spadkowego (art. 883§3).

Kończąc warto podkreślić że w sytuacji, gdy poręczyciel dokonał zapłaty, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dłużnika głównego, jest to o tyle istotne, że jeśli tego nie uczyni a dłużnik zobowiązanie wykona, to poręczyciel nie może od dłużnika domagać się zwrotu tego co sam zapłacił wierzycielowi (nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dłużnik działa w złej wierze).

Ponadto, jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia poręczyciela o fakcie spłacenia długu, jeśli tego nie uczyni - a poręczyciel sam zaspokoi wierzyciela - to może od dłużnika domagać się zwrotu tego co sam wierzycielowi zapłacił (nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy poręczyciel działał w złej wierze).

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.