nagłówek

Przeszkody małżeńskie

Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym istnieją okoliczności wykluczające prawo do zawarcia związku małżeńskiego, czyli tzw. przeszkody małżeńskie. Konsekwencją zaistnienia takiej przeszkody jest prawo do żądania unieważnienia małżeństwa. Katalog przeszkód małżeńskich wyliczony jest w ustawie w sposób wyczerpujący, co oznacza, że żądanie unieważnienia małżeństwa przysługuje tylko we wskazanych prawem przypadkach.  W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej, przy czym z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa w tym ostatnim przypadku (tzw. dyspensa). Powinowactwo zatem jako przeszkoda małżeńska nie ma zatem charakteru bezwzględnego. Do wystąpienia o takie zezwolenie uprawnieni są oboje powinowaci. Przy czym sąd podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie małżeństwa bierze pod uwagę wszystkie ważne powody, badając szczegółowo okoliczności sprawy. Warto również wspomnieć, że możliwe jest  udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa ex post, czyli w przypadku gdy związek małżeński został już zawarty pomimo braku wymaganego zezwolenia. Przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego jest również stosunek przysposobienia. Jest to przesłanka o charakterze bezwzględnym, co oznacza brak możliwości wydania zezwolenia przez sąd na zawarcie małżeństwa. Jednakże nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia, jeżeli ten stosunek ustał. Wśród pozostałych przeszkód małżeńskich należy wymienić wiek, czyli prawo do wstąpienia w związek małżeński przysługuje osobie, która ukończyła 18 rok życia (przy czym w wyjątkowych wypadkach sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat). W związek małżeński nie może również wstąpić osoba ubezwłasnowolniona, chora psychicznie oraz cierpiąca na niedorozwój umysłowy. Poza tym nie może tego zrobić osoba pozostająca w związku małżeńskim (bigamia). W przedstawionych wypadkach, jeśli dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego pomimo istnienia przeszkód, unieważnienia małżeństwa może żądać każdy z małżonków, a w przypadku bigamii każdy kto ma w tym interes prawny. Małżeństwo może zostać unieważnione również z powodu wady oświadczenia woli. Wadą dotknięte jest oświadczenie złożone przez osobę będącą w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony oraz pod wpływem groźby bezprawnej drugiej strony albo osoby trzeciej. W tym przypadku unieważnienia może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

Kończąc problem przeszkód małżeńskich warto wspomnieć również o uprawnieniu prokuratora, który posiada legitymację do wytoczenia powództwa o unieważnienie, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.