nagłówek

Prawo sąsiedzkie - informacje ogólne

Prawo sąsiedzkie to, najprościej mówiąc, zespół norm określających uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości w relacjach sąsiedzkich. W polskim systemie prawnym początki norm regulujących stosunki sąsiedzkie mają głębokie korzenie. Już w średniowieczu można było bowiem znaleźć zapisy wyznaczające krąg istotnych uprawnień czy obowiązków sąsiadów...

Obecnie zespół norm określanych zbiorczo jako „prawo sąsiedzkie” regulowany jest przede wszystkim przez przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 143 – 154). Normy te określają zasady korzystania z nieruchomości oraz stosunki graniczne w kontekście relacji sąsiedzkich.

Najważniejsze zasady wynikające z prawa sąsiedzkiego :

 •  właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę;                                                                                                                                                                                                                                                           
 • jeżeli nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej bądź do należących do niej budynków gospodarskich, wówczas właściciel takiej nieruchomości może żądać od właściciela (albo właścicieli) gruntów sąsiednich ustanowienia służebności drogowej;                                                                               
 • owoce opadłe z drzewa albo krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki;                                
 • właścicielowi nie wolno prowadzić robót ziemnych w sposób grożący nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia;      
 • właściciel nieruchomości gruntowej ma prawo wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia przechodzących gałęzi lub owoców (przy czym właściciel sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia wynikłej z takich działań szkody!);                                                                          
 • właściciel gruntu może obciąć i zachować owoce, korzenie i gałęzie przechodzące z sąsiedniego gruntu (przy czym powinien wcześniej wyznaczyć sąsiadowi termin do ich usunięcia);                                                                                                                                           
 • jeżeli przy wznoszeniu budynku (ewentualnie innego urządzenia) przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda albo bez zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy. W takiej sytuacji można jednak żądać wykupienia zajętej części gruntu (oraz tej części, która na skutek budowy straciła dla właściciela znaczenie gospodarcze) bądź wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności gruntowej.      

Ponadto, w myśl obowiązujących przepisów na właścicielach gruntów spoczywa obowiązek współdziałania zarówno przy rozgraniczeniu gruntów, jak również przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych - koszty rozgraniczenia i utrzymywania znaków granicznych właściciele gruntów sąsiednich ponoszą po połowie. Warto również zaznaczyć, że obowiązuje domniemanie że płoty, mury, miedze, itp. które znajdują się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku (dotyczy to również krzewów i drzew na granicy).

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.