nagłówek

Weksel w prawie pracy

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca stosuje zabezpieczenie wekslowe, jako formę odpowiedzialności pracownika za szkodę mu wyrządzoną. Sytuacja taka budziła do tej pory liczne, uzasadnione wątpliwości prawne. Argumenty przemawiające za stosowaniem takiej możliwości wynikały głównie z wykładni przepisów Kodeksu Pracy (przede wszystkim art.300 kp – odsyłającego do przepisów prawa cywilnego).

Problem ten jednoznacznie i definitywnie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z dnia 26 stycznia 2011r (sygn. akt II PK 159/10), w którym uznał za niedopuszczalne stosowanie zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracodawca - pracownik. Sąd Najwyższy przyjął wówczas, że zasady i przepisy prawa pracy (w szczególności regulujące zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy) wykluczają możliwość dopuszczenia weksli gwarancyjnych jako środka zabezpieczającego ewentualne roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika. Oznacza to, że takie weksle są po prostu nieważne z mocy samego. Dla nabywcy takiego weksla ma to bardzo doniosłe konsekwencje prawne –  nie może on bowiem skutecznie dochodzić zaspokojenia wekslowego.

Wyrok Sądu Najwyższego ma znaczenie zarówno dla pracowników, którzy wystawili już weksel pracodawcy, jak również dla pracodawców, którzy żądają od pracowników wystawienia takiego weksla jako formy zabezpieczenie ewentualnego roszczenia oraz dla tych osób, które mogą stać się (bądź już są) nabywcami takiego weksla.                                               

Podsumowując Sąd Najwyższy uznał, że nie jest możliwe w ogóle stosowanie weksli na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych pracodawcy względem pracownika. W przypadku postępowania sądowego taka sytuacja powinna być zatem przez sąd badana z urzędu, jednocześnie jednak pracownik pozwany z weksla ma obowiązek działania przed sądem, należy bowiem w sposób nie budzący wątpliwości wykazać, z jakim wekslem ma się do czynienia i jakie niesie to skutki prawne...

Hanna Bukowska LL.M.

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.