nagłówek

Czym jest zastaw?

Zastaw jest instytucją prawa cywilnego wprowadzoną w celu ochrony interesu wierzyciela. Jest to jedno z tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Jego istota polega na tym, że rzecz ruchomą można zabezpieczyć prawem, na mocy którego wierzyciel (zastawnik) będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia niezależnie od tego czyją własnością stała się rzecz obciążona prawem zastawu. Oznacza to, że zastaw może zostać ustanowiony wyłącznie na rzeczach ruchomych oraz na niektórych prawach zbywalnych np. akcjach.

Warto podkreślić, że osobie, na rzecz której zastaw został ustanowiony przysługuje pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczenia przed innymi wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy obciążonej (przy czym nie dotyczy to wierzycieli, którym przysługuje na podstawie przepisów szczególnych pierwszeństwo szczególne).

Aby ustanowienie zastawu było skuteczne należy zawrzeć stosowną umowę. Umowa taka powinna zostać zwarta pomiędzy zastawcą, czyli właścicielem rzeczy, która ma zostać zastawem obciążona oraz wierzycielem, a następnie co do zasady należy rzecz wydać wierzycielowi bądź osobie trzeciej – jeśli strony wyraziły na to zgodę. Umowa zastawu jest skuteczna wobec wierzycieli zastawcy, jeśli zawarta została w formie pisemnej oraz opatrzona datą pewną.

Warto również wspomnieć, że zastaw ustanowiony później ma pierwszeństwo przed innymi, ustanowionymi wcześniej prawami rzeczowymi, chyba że wierzyciel działał w złej wierze.

Będąc w posiadaniu rzeczy zastawionej zastawnik powinien dbać o jej stan, a po wygaśnięciu zastawu zwrócić rzecz zastawcy.

Trzeba także zaznaczyć, że w sytuacji zwrotu rzeczy zastawcy, zastaw wygasa bez względu na to czy miały miejsce umowne zastrzeżenia przeciwne.

Na zakończenie należy również zwrócić uwagę, że roszczenia zastawcy o naprawienie szkody (związanej z pogorszeniem rzeczy), a także roszczenia zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów poczynionych na rzecz obciążoną zastawem przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 322 kc).

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.