nagłówek

Problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny regulowany jest w obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego, w artykułach 4491 – 44911. Odpowiedzialność ta ma charakter szczególny i dotyczy producenta, który wytwarza produkt niebezpieczny w zakresie swojej działalności.

Trzeba podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów produktem jest rzecz ruchoma, nawet jeśli połączona jest z inną rzeczą, a także zwierzęta oraz energia elektryczna.

Analizując problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zwrócić należy uwagę na specyficzny moment powstania tego typu odpowiedzialności. Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny powstaje bowiem dopiero w momencie, gdy przy normalnym użyciu produktu nie zapewnia on użytkownikowi bezpieczeństwa. Z kolei dla oceny bezpieczeństwa produktu należy wziąć pod uwagę dwa elementy:

 1. informacje, które producent przekazuje konsumentowi na temat właściwości swego produktu oraz
 2. sposób zaprezentowania produktu przez producenta na rynku.

 

Warto również wspomnieć, ze odpowiedzialność ta nie ma charakteru bezwzględnego, tzn. istnieje szereg okoliczności, które zwalniają producenta z tego rodzaju odpowiedzialności. Pierwszy przypadek to okoliczność, że  to nie producent wprowadził produkt do obrotu; druga okoliczność to wprowadzenie produktu do obrotu poza zakresem działalności producenta. Ponadto producent nie odpowiada również w sytuacji, gdy cechy niebezpieczne produktu ujawniły się już po wprowadzeniu produktu do obrotu (chyba że ich przyczyna tkwi w samym produkcie). Producent nie odpowiada również w przypadku, gdy niebezpiecznych właściwości produktu nie można było przewidzieć - uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, bądź, jeśli właściwości niebezpieczne produktu wyniknęły z zastosowania obowiązujących przepisów.

W tym zakresie bardzo ważne jest domniemanie, że produkt niebezpieczny, który spowodował szkodę został wytworzony i wprowadzony do obrotu właśnie w  zakresie działalności producenta.

Odpowiedzialność za szkodę na mieniu nie obejmuje uszkodzenia samego produktu ani potencjalnych korzyści poszkodowanego (które mógł on osiągnąć w związku z używaniem produktu). Poza tym odszkodowanie nie przysługuje, jeśli szkoda na mieniu nie przekracza równowartości 500 Euro.

Analizowana odpowiedzialność nie może zostać ani ograniczona ani tym bardziej wyłączona. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny przedawniają się z upływem 3 lat od dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie.

Na zakończenie warto podkreślić, że w myśl obowiązującego prawa dopuszczalny jest zbieg roszczeń, tzn. przepisy nie wyłączają odpowiedzialności na zasadach ogólnych, czyli za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.