nagłówek

Problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny regulowany jest w obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego, w artykułach 4491 – 44911. Odpowiedzialność ta ma charakter szczególny i dotyczy producenta, który wytwarza produkt niebezpieczny w zakresie swojej działalności.

Trzeba podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów produktem jest rzecz ruchoma, nawet jeśli połączona jest z inną rzeczą, a także zwierzęta oraz energia elektryczna.

Analizując problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zwrócić należy uwagę na specyficzny moment powstania tego typu odpowiedzialności. Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny powstaje bowiem dopiero w momencie, gdy przy normalnym użyciu produktu nie zapewnia on użytkownikowi bezpieczeństwa. Z kolei dla oceny bezpieczeństwa produktu należy wziąć pod uwagę dwa elementy:

 1. informacje, które producent przekazuje konsumentowi na temat właściwości swego produktu oraz
 2. sposób zaprezentowania produktu przez producenta na rynku.

 

Warto również wspomnieć, ze odpowiedzialność ta nie ma charakteru bezwzględnego, tzn. istnieje szereg okoliczności, które zwalniają producenta z tego rodzaju odpowiedzialności. Pierwszy przypadek to okoliczność, że  to nie producent wprowadził produkt do obrotu; druga okoliczność to wprowadzenie produktu do obrotu poza zakresem działalności producenta. Ponadto producent nie odpowiada również w sytuacji, gdy cechy niebezpieczne produktu ujawniły się już po wprowadzeniu produktu do obrotu (chyba że ich przyczyna tkwi w samym produkcie). Producent nie odpowiada również w przypadku, gdy niebezpiecznych właściwości produktu nie można było przewidzieć - uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, bądź, jeśli właściwości niebezpieczne produktu wyniknęły z zastosowania obowiązujących przepisów.

W tym zakresie bardzo ważne jest domniemanie, że produkt niebezpieczny, który spowodował szkodę został wytworzony i wprowadzony do obrotu właśnie w  zakresie działalności producenta.

Odpowiedzialność za szkodę na mieniu nie obejmuje uszkodzenia samego produktu ani potencjalnych korzyści poszkodowanego (które mógł on osiągnąć w związku z używaniem produktu). Poza tym odszkodowanie nie przysługuje, jeśli szkoda na mieniu nie przekracza równowartości 500 Euro.

Analizowana odpowiedzialność nie może zostać ani ograniczona ani tym bardziej wyłączona. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny przedawniają się z upływem 3 lat od dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie.

Na zakończenie warto podkreślić, że w myśl obowiązującego prawa dopuszczalny jest zbieg roszczeń, tzn. przepisy nie wyłączają odpowiedzialności na zasadach ogólnych, czyli za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ostatnie komentarze

 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Anetka 30.12.2022 09:38
  Ja zawsze pilnuję tego co kupuję :)uważam że trzeba zawsze reklamować towar, gdy coś jest nie tak.
   
 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Konsumentka 20.12.2022 10:47
  Z tą reklamacją towarów spożywczych, to w praktyce bywa różnie... A ludzie nie chcą się denerwować ...
   
 • Czy rzeczywiście można stracić prawo jazdy z powodu długów alimentacyjnych?
  Danka 03.12.2022 15:09
  Łatwiej za niepłacenie alimentów trafić do więzienia: https://pamietnikwindykatora.pl/nieplacone-alimenty-kara-pozbawienia-wolnosci/ ...
   
 • Ubranka dla dzieci - ręcznie szyte dla niemowląt i noworodków
  Klaraz 22.04.2022 18:55
  Żeby jeszcze te ręcznie szyte ubranka były w atrakcyjnych cenach to pewnie bym się skusiła :-)
   
 • Zasady dotyczące reklamacji mebli wykonanych na zamówienie - o czym należy pamiętać
  Konsumentka 11.04.2022 07:44
  No tak, zakup mebli na zamówienie jest trochę bardziej skomplikowany.. . Często takie sprawy kończą się ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  Redaktor 06.04.2022 21:04
  Wiekszośc artykułów prawniczych pisze prawnik - Hanna Bukowska L.L.M.
   
 • Klauzule Abuzywne – czyli niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami.
  Robek 15.03.2022 13:31
  No tak... Klauzule abuzywne to bardzo ciekawy temat, warto znać rejestr klauzul niedozwolonych (śledzić ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  tomek 27.12.2021 16:43
  Kto jest autorem tego bloga? potrzebuje dodac do przypisów. prosze o pilna informacje
Copyright © 2022, Capitalis.pl All Rights Reserved.