nagłówek

Pełnomocnik z urzędu

Jednym z niezwykle istotnych problemów, z którym często trzeba zmagać się w praktyce, jest uprawnienie do uzyskania pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym. Doniosłość tego zagadnienia wynika z faktu, że niewiele osób jest w stanie nie tylko samodzielnie ogarnąć całą skomplikowaną procedurę prawną, ale również  poradzić sobie w sądzie w sposób merytoryczny w toku toczącego się już postępowania. Problemu nie ma w przypadku osób, których stać na tzw. pełnomocnika z wyboru, czyli samodzielnego poniesienia kosztów wynajęcia profesjonalnego pełnomocnika. W takiej sytuacji wybrany adwokat bądź radca prawny, po ustanowieniu go pełnomocnikiem, przejmuje kontrolę nad postępowaniem sądowym. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku mniej zasobnych osób. Koszty wynajęcia pełnomocnika są bowiem na tyle duże, że nie każdy jest w stanie im sprostać. W związku z tym Ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Zagadnienie to w sposób wyczerpujący regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl obowiązujących norm o pełnomocnika z urzędu ubiegać może się osoba, która nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów wynagrodzenia radcy prawnego albo adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika. Może on być złożony zarówno w toku toczącego się już postępowania, w toku samej rozprawy ustnie do protokołu, jak również jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Może być składany wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów bądź też oddzielnie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (oświadczenie takie ma postać formularza, który jest dostępny zarówno w sądach, jak i w Internecie). Należy podkreślić, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika zwolniony jest od jakichkolwiek opłat.
Podstawową przesłanką do ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jest zatem sytuacja finansowa osoby, która się o to ubiega. Rozpatrując wniosek sąd w sposób bardzo dokładny bada stan majątkowy oraz wszelkie źródła dochodowe wnioskodawcy. W przypadku odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, wnioskodawcy przysługuje zażalenie, które należy wnieść do sądu (w terminie tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia).  Dopiero po rozpatrzeniu takiego odwołania (złożonego prawidłowo i z zachowaniem terminów) rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że w przypadku oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wnioskodawca nie może domagać się ponownie ustanowienia pełnomocnika, jeżeli powołuje się wyłącznie się na te same okoliczności, na które powoływał się składając po raz pierwszy taki wniosek. Taki wniosek zostanie bowiem przez sąd odrzucony (a stronie nie będzie już przysługiwało prawo do złożenia zażalenia).
Należy również pamiętać o tym, że jeżeli sąd poweźmie uzasadnione wątpliwości czy przedstawiony przez wnioskodawcę stan majątkowy jest zgodny z rzeczywistością może nakazać przeprowadzenie odpowiedniego postępowania w celu „prześwietlenia” sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.