nagłówek

Wadliwość decyzji administracyjnej- dochodzenie odszkodowania

Problem decyzji administracyjnych, które wkraczają w prawa i obowiązki strony postępowania, w sposób realny przekłada się na sytuację wielu podmiotów, (w tym podmiotów gospodarczych) dochodzących swoich praw w postępowaniu administracyjnym. W doktrynie można spotkać się ze  stanowiskiem, że  strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania nie tylko w przypadku, gdy doszło do ostatecznego uznania  nieważności decyzji administracyjnej, ale również w przypadku, gdy wydana  decyzja administracyjna organu pierwszej instancji została zmieniona bądź uchylona w postępowaniu odwoławczym. A zatem pojawia się bardzo istotne pytanie: czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w sytuacji, gdy doszło do powstania szkody już na skutek wydania błędnej decyzji administracyjnej przez organ pierwszej instancji (a zatem decyzja nie ma charakteru ostatecznego)?. W praktyce, sytuacje gdy organ I instancji wydaje decyzje błędną, są dosyć częste, decyzje te jednak w toku postępowania są uchylane bądź zmieniane. Całe postępowanie administracyjne (tj. do momentu uznania żądania strony) może jednak trwać niezwykle długo, a w tym czasie strona generować może straty i w efekcie dochodzi do powstania poważnej szkody…

W takim przypadku pojawia się pytanie o możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (tj. odpowiedzialności deliktowej, na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego). W myśl ogólnej zasady cywilnoprawnej każdy, kto ze swej winy wyrządził szkodę drugiemu, zobowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na Skarb Państwa (art. 417 kc). W świetle obowiązujących bowiem zasad Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego (a zatem także przez urzędnika administracyjnego). Odpowiedzialność odszkodowawcza rozszerzona jest również na organy samorządu terytorialnego, przy czym w myśl przyjętych zasad za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza samorządu terytorialnego odpowiedzialność ponosi dana jednostka.

W kontekście omawianego zagadnienia zasadnicze znaczenie ma również art. 4172 KC, w myśl którego, jeżeli doszlo do wyrządzenia szkody przy zgodnym z prawem wykonywaniu władzy publicznej, poszkodowany może domagać się zarówno całkowitego,albo częściowego naprawienia szkody,  jak również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Warto jeszcze zaznaczyć, że nie obowiązują już przepisy (art. 418 - 420 Kodeksu Cywilnego,) zgodnie z którymi jeżeli szkoda powstała w wyniku wydania zarządzenia bądź orzeczenia, to odpowiedzialność Skarbu Państwa powstawała wyłącznie wówczas, jeżeli przy wydaniu zarządzenia bądź orzeczenia doszło do naruszenia - które ściganie jest w trybie postępowania dyscyplinarnego albo karnego, a wina sprawcy została stwierdzona w wyroku bądź orzeczeniu dyscyplinarnym…

Podsumowując, w analizowanej sytuacji, dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną błędną decyzją administracyjną, na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego jest możliwe..

c.d.n…

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.