nagłówek

Wadliwość decyzji administracyjnej- dochodzenie odszkodowania

Problem decyzji administracyjnych, które wkraczają w prawa i obowiązki strony postępowania, w sposób realny przekłada się na sytuację wielu podmiotów, (w tym podmiotów gospodarczych) dochodzących swoich praw w postępowaniu administracyjnym. W doktrynie można spotkać się ze  stanowiskiem, że  strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania nie tylko w przypadku, gdy doszło do ostatecznego uznania  nieważności decyzji administracyjnej, ale również w przypadku, gdy wydana  decyzja administracyjna organu pierwszej instancji została zmieniona bądź uchylona w postępowaniu odwoławczym. A zatem pojawia się bardzo istotne pytanie: czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w sytuacji, gdy doszło do powstania szkody już na skutek wydania błędnej decyzji administracyjnej przez organ pierwszej instancji (a zatem decyzja nie ma charakteru ostatecznego)?. W praktyce, sytuacje gdy organ I instancji wydaje decyzje błędną, są dosyć częste, decyzje te jednak w toku postępowania są uchylane bądź zmieniane. Całe postępowanie administracyjne (tj. do momentu uznania żądania strony) może jednak trwać niezwykle długo, a w tym czasie strona generować może straty i w efekcie dochodzi do powstania poważnej szkody…

W takim przypadku pojawia się pytanie o możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (tj. odpowiedzialności deliktowej, na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego). W myśl ogólnej zasady cywilnoprawnej każdy, kto ze swej winy wyrządził szkodę drugiemu, zobowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na Skarb Państwa (art. 417 kc). W świetle obowiązujących bowiem zasad Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego (a zatem także przez urzędnika administracyjnego). Odpowiedzialność odszkodowawcza rozszerzona jest również na organy samorządu terytorialnego, przy czym w myśl przyjętych zasad za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza samorządu terytorialnego odpowiedzialność ponosi dana jednostka.

W kontekście omawianego zagadnienia zasadnicze znaczenie ma również art. 4172 KC, w myśl którego, jeżeli doszlo do wyrządzenia szkody przy zgodnym z prawem wykonywaniu władzy publicznej, poszkodowany może domagać się zarówno całkowitego,albo częściowego naprawienia szkody,  jak również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Warto jeszcze zaznaczyć, że nie obowiązują już przepisy (art. 418 - 420 Kodeksu Cywilnego,) zgodnie z którymi jeżeli szkoda powstała w wyniku wydania zarządzenia bądź orzeczenia, to odpowiedzialność Skarbu Państwa powstawała wyłącznie wówczas, jeżeli przy wydaniu zarządzenia bądź orzeczenia doszło do naruszenia - które ściganie jest w trybie postępowania dyscyplinarnego albo karnego, a wina sprawcy została stwierdzona w wyroku bądź orzeczeniu dyscyplinarnym…

Podsumowując, w analizowanej sytuacji, dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną błędną decyzją administracyjną, na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego jest możliwe..

c.d.n…

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ostatnie komentarze

 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Anetka 30.12.2022 09:38
  Ja zawsze pilnuję tego co kupuję :)uważam że trzeba zawsze reklamować towar, gdy coś jest nie tak.
   
 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Konsumentka 20.12.2022 10:47
  Z tą reklamacją towarów spożywczych, to w praktyce bywa różnie... A ludzie nie chcą się denerwować ...
   
 • Czy rzeczywiście można stracić prawo jazdy z powodu długów alimentacyjnych?
  Danka 03.12.2022 15:09
  Łatwiej za niepłacenie alimentów trafić do więzienia: https://pamietnikwindykatora.pl/nieplacone-alimenty-kara-pozbawienia-wolnosci/ ...
   
 • Ubranka dla dzieci - ręcznie szyte dla niemowląt i noworodków
  Klaraz 22.04.2022 18:55
  Żeby jeszcze te ręcznie szyte ubranka były w atrakcyjnych cenach to pewnie bym się skusiła :-)
   
 • Zasady dotyczące reklamacji mebli wykonanych na zamówienie - o czym należy pamiętać
  Konsumentka 11.04.2022 07:44
  No tak, zakup mebli na zamówienie jest trochę bardziej skomplikowany.. . Często takie sprawy kończą się ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  Redaktor 06.04.2022 21:04
  Wiekszośc artykułów prawniczych pisze prawnik - Hanna Bukowska L.L.M.
   
 • Klauzule Abuzywne – czyli niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami.
  Robek 15.03.2022 13:31
  No tak... Klauzule abuzywne to bardzo ciekawy temat, warto znać rejestr klauzul niedozwolonych (śledzić ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  tomek 27.12.2021 16:43
  Kto jest autorem tego bloga? potrzebuje dodac do przypisów. prosze o pilna informacje
Copyright © 2022, Capitalis.pl All Rights Reserved.