nagłówek

Poręczenie – zakres odpowiedzialności i konsekwencje

Problematyka umowy poręczenia uregulowana na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego. W prawie cywilnym (art.  876 i nast.) poprzez umowę poręczenia, poręczyciel zobowiązuje się do wykonania wobec wierzyciela zobowiązania – w przypadku gdy nie zostanie ono wykonane przez osobę zobowiązaną (dłużnika). W ten sposób następuje zabezpieczenie spłaty cudzego długu. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne z punktu widzenia interesu wierzyciela (zyskuje on bowiem dodatkowe, pewne zabezpieczenie swojej wierzytelności). Zakres odpowiedzialności poręczyciela jest bardzo duży – odpowiada on bowiem za poręczony dług osobiście, czyli całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym).  W myśl obowiązującego prawa oświadczenie o poręczeniu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

Najważniejszą cechą poręczenia jest jego związanie z należnością główną, tzn. poręcznie istnieje tak dług jak długo istnieje wierzytelność, którą zabezpiecza. Ponadto poręczenie może mieć zarówno charakter nieodpłatny jak i odpłatny (tzn. poręczyciel może żądać wynagrodzenia za dokonanie poręczenia).

Warto również podkreślić, że dłużnik główny nie jest stroną umowy poręczenia, w praktyce oznacza to, że nie jest wymagalna jego zgoda na zwarcie takiej umowy (co więcej, w skrajnych przypadkach dłużnik może nie posiadać wiedzy o zawarciu umowy poręczającej jego zobowiązanie, a nawet umowa tego typu może zostać zawarta wbrew jego woli!).

Poręczenia może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna a nawet tzw. ułomna osoba prawna (np. wspólnota mieszkaniowa).

Istnienie poręczenia powoduje, że w momencie, gdy dług staje się wymagalny wierzyciel może żądać jego spłaty zarówno od dłużnika głównego jak i od poręczyciela... W związku z tym, co do zasady, poręczyciel odpowiada jak dłużnik solidarny.

Ogólnie przedstawiona charakterystyka poręczenia dowodzi, że jest ono instytucją o bardzo dużej doniosłości prawnej, a zatem przed podjęciem decyzji o dokonaniu poręczenia należy zawsze dokładnie się zastanowić i rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw…

 Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.