nagłówek

Umowa zlecenia

Obok umów o dzieło powszechnie w obrocie występują również umowy zlecenia. Problematyka umów zlecenia regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego w artykułach od 734 do 757.
Są to umowy pozostawiające stronom wiele pola do swobodnego kształtowania wzajemnych uprawnień i zobowiązań.
Najogólniej rzecz biorąc przez umowę zlecenia jedna ze stron (przyjmujący zlecenie, zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania konkretnej czynności prawnej na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy, dającego zlecenie).
Umowa zlecenia z samej swej istoty jest umową odpłatną. Oznacza to, że jeżeli z treści umowy (czy też z okoliczności) nie wynika jednoznacznie, że strona zobowiązuje się do wykonania umowy bez wynagrodzenia, takie wynagrodzenie zleceniobiorcy się należy.
Co do zasady umowę zlecenia zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) zobowiązany jest wykonać osobiście.  Jednakże dopuszczalne jest powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej, jeżeli możliwość taka wynika z umowy, zwyczaju bądź strona jest zmuszona do tego ze względu na okoliczności sprawy. Przy czym w takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić zleceniodawcy o takim fakcie. Warto zaznaczyć, że w przypadku tzw. zastępczego wykonania zlecenia osoba, która wykonuje je w zastępstwie, odpowiedzialna jest względem każdej ze stron umowy (przy czym w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osobę zastępującą, wówczas odpowiadają oni solidarnie).
Istotną cechą (która również decyduje o popularności tego typu umów) jest prawo dającego zlecenie do wypowiedzenia umowy w każdym czasie (powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten dotychczas poniósł w związku z realizacją zlecenia). Ponadto w przypadku zlecenia odpłatnego, zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić zleceniobiorcy częściowe wynagrodzenie odpowiadające dokonanym czynnościom oraz naprawić szkodę, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.
Z kolei zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) może wypowiedzieć je w każdym czasie, jednak  jeśli zlecenie ma charakter odpłatny i wypowiedzenie nastąpiło bez żadnego powodu, wówczas odpowiedzialny jest on za szkodę wobec zleceniodawcy (dającego zlecenie).
Na zakończenie warto wspomnieć, że co do zasady roszczenia z tytułu umowy zlecenia przedawniają się z upływem dwóch lat (dotyczy to zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie czy zwrot poniesionych wydatków).


Hanna Bukowska L.LM.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ostatnie komentarze

 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Anetka 30.12.2022 09:38
  Ja zawsze pilnuję tego co kupuję :)uważam że trzeba zawsze reklamować towar, gdy coś jest nie tak.
   
 • Zasady reklamacji artykułów (produktów) spożywczych.
  Konsumentka 20.12.2022 10:47
  Z tą reklamacją towarów spożywczych, to w praktyce bywa różnie... A ludzie nie chcą się denerwować ...
   
 • Czy rzeczywiście można stracić prawo jazdy z powodu długów alimentacyjnych?
  Danka 03.12.2022 15:09
  Łatwiej za niepłacenie alimentów trafić do więzienia: https://pamietnikwindykatora.pl/nieplacone-alimenty-kara-pozbawienia-wolnosci/ ...
   
 • Ubranka dla dzieci - ręcznie szyte dla niemowląt i noworodków
  Klaraz 22.04.2022 18:55
  Żeby jeszcze te ręcznie szyte ubranka były w atrakcyjnych cenach to pewnie bym się skusiła :-)
   
 • Zasady dotyczące reklamacji mebli wykonanych na zamówienie - o czym należy pamiętać
  Konsumentka 11.04.2022 07:44
  No tak, zakup mebli na zamówienie jest trochę bardziej skomplikowany.. . Często takie sprawy kończą się ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  Redaktor 06.04.2022 21:04
  Wiekszośc artykułów prawniczych pisze prawnik - Hanna Bukowska L.L.M.
   
 • Klauzule Abuzywne – czyli niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami.
  Robek 15.03.2022 13:31
  No tak... Klauzule abuzywne to bardzo ciekawy temat, warto znać rejestr klauzul niedozwolonych (śledzić ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  tomek 27.12.2021 16:43
  Kto jest autorem tego bloga? potrzebuje dodac do przypisów. prosze o pilna informacje
Copyright © 2022, Capitalis.pl All Rights Reserved.