nagłówek

Umowa zlecenia

Obok umów o dzieło powszechnie w obrocie występują również umowy zlecenia. Problematyka umów zlecenia regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego w artykułach od 734 do 757.
Są to umowy pozostawiające stronom wiele pola do swobodnego kształtowania wzajemnych uprawnień i zobowiązań.
Najogólniej rzecz biorąc przez umowę zlecenia jedna ze stron (przyjmujący zlecenie, zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania konkretnej czynności prawnej na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy, dającego zlecenie).
Umowa zlecenia z samej swej istoty jest umową odpłatną. Oznacza to, że jeżeli z treści umowy (czy też z okoliczności) nie wynika jednoznacznie, że strona zobowiązuje się do wykonania umowy bez wynagrodzenia, takie wynagrodzenie zleceniobiorcy się należy.
Co do zasady umowę zlecenia zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) zobowiązany jest wykonać osobiście.  Jednakże dopuszczalne jest powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej, jeżeli możliwość taka wynika z umowy, zwyczaju bądź strona jest zmuszona do tego ze względu na okoliczności sprawy. Przy czym w takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić zleceniodawcy o takim fakcie. Warto zaznaczyć, że w przypadku tzw. zastępczego wykonania zlecenia osoba, która wykonuje je w zastępstwie, odpowiedzialna jest względem każdej ze stron umowy (przy czym w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osobę zastępującą, wówczas odpowiadają oni solidarnie).
Istotną cechą (która również decyduje o popularności tego typu umów) jest prawo dającego zlecenie do wypowiedzenia umowy w każdym czasie (powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten dotychczas poniósł w związku z realizacją zlecenia). Ponadto w przypadku zlecenia odpłatnego, zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić zleceniobiorcy częściowe wynagrodzenie odpowiadające dokonanym czynnościom oraz naprawić szkodę, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.
Z kolei zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) może wypowiedzieć je w każdym czasie, jednak  jeśli zlecenie ma charakter odpłatny i wypowiedzenie nastąpiło bez żadnego powodu, wówczas odpowiedzialny jest on za szkodę wobec zleceniodawcy (dającego zlecenie).
Na zakończenie warto wspomnieć, że co do zasady roszczenia z tytułu umowy zlecenia przedawniają się z upływem dwóch lat (dotyczy to zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie czy zwrot poniesionych wydatków).


Hanna Bukowska L.LM.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Porady prawne

Kontakt

Temida Group International Consulting - Capitalis

Siedziba firmy:

ul. Dąbrowskiego 19a/13
41-500 Chorzów

e-mail: info@capitalis.pl
Tel.: (032) 72 76 279

Pomoc i doradztwo przy udzielaniu kredytów i pożyczek.
Porównanie kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce, SKOK-ów i parabanków.

Najniższe oprocentowanie i koszty kredytu na podstawie zawsze aktualnych danych przesyłanych bezpośrednio z banków i instytucji finansowych.

Doradztwo prawne, ubezpieczenia i pomoc przy uzyskaniu odszkodowań powypadkowych.

siedziba firmy capitalis - tgic

 

Ciekawe strony

Kredite in der Schweiz Kredite von Privat und Darlehen von privat in Österreich
https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch

Ciekawe kredytowe forum bankowe opinie klientów banków i parabanków
https://ukredytowani.pl

Ostatnie komentarze

 • Formy pozyskiwania kapitału w działalności gospodarczej
  Max 06.04.2021 12:52
  Dobre opracowanie. Najlepiej finansować działalność przedsiębiorstw a kredytami - przynajmniej do ...
   
 • Spółka europejska – ogólna charakterystyka
  H. 28.10.2019 09:30
  Spółka europejska to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś planuje ekspansję na europejskie rynki ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  Iga 09.06.2019 09:05
  Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !
   
 • Skarga pauliańska
  Edward 05.06.2019 18:37
  Czy do złożenia skargi pauliańskiej wymagany jest przymus adwokacki.
   
 • Prześwietlamy kredyt z kontem w Eurobanku na tle innych kredytów
  Karczek 23.01.2018 19:55
  Dobre porównanie. Również uważam, że Eurobank jest jednym z tańszych jeżeli chodzi o kredyty.
   
 • Co z tym spadkiem?
  prawo pracy 06.11.2017 09:03
  Doskonałe ujęcie zagadnienia, wiele wnoszące do tematu. Niestety, nie ze wszystkim mogę się zgodzić,ale ...
   
 • W austriackim banku można już założyć konto i brać kredyt na dowód przez połączenie wideo z konsultantem
  kancelaria prawna 01.11.2017 15:49
  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej
   
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia - ważny powód
  prawnik 27.05.2017 12:30
  Witam serdecznie, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Ma to znaczenie fundamentalne dlatego, że ...
Copyright © 2020, Capitalis.pl All Rights Reserved.