Zawarcie umowy w sposób dorozumiany

Drukuj

Niezwykle powszechnym problemem w obrocie prawnym, jest kwestia zawarcia umowy. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy strony mają wątpliwości czy przyjęta forma złożonych oświadczeń woli jest w danym przypadku wystarczająca.    

Przepisy kodeksu cywilnego w precyzyjny sposób wskazują dopuszczalne formy zawarcia umów. Jedną z takich form jest zawarcie umowy w sposób dorozumiany (per facta concludentia). Zgodnie z artykułem 60 kc, jeżeli przepisy nie zastrzegają formy szczególnej dla danego typu umów, wyrażenie zgody (czyli oświadczenie woli na w celu zawarcia umowy) może nastąpić poprzez czynności o charakterze dorozumianym, tzw. czynności konkludentne. Oznacza to, że wola osoby dokonywującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde takie zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.  Przykładem umowy, która może zostać zawarta per facta concludentia jest umowa o przewóz osób. Może ona zostać zawarta np. przez zajęcie miejsca w autobusie, tramwaju czy pociągu. W przypadku podróży bez ważnego biletu nie dochodzi do zawarcia umowy przewozu pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem, a zatem osoba podróżująca w ten sposób, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnoprawnej względem przewoźnika.

 

Hanna Bukowska LL.M.