Zakup nieruchomości – o czym należy pamiętać?

Drukuj

Do zakupu nieruchomości należy się zawsze dobrze przygotować. Jest to decyzja niezwykle poważna. Z tego też powodu zanim dojdzie do jej ostatecznego podjęcia warto sprawdzić, czy dana nieruchomość rzeczywiście jest tak atrakcyjna jak nam się początkowo wydawało… Przed zakupem każdej nieruchomości należy bezwzględnie sprawdzić jej aktualny stan prawny oraz ewentualne zadłużenie. Aby uzyskać wiarygodne i rzetelne informacje w tym zakresie należy zajrzeć do Księgi Wieczystej danej nieruchomości! Poza tym we właściwej gminie należy sprawdzić, czy w przypadku interesującej nas nieruchomości nie ma problemu z zaległościami w zakresie dotychczasowego opłacania podatku od nieruchomości (można poprosić o wydanie stosownej treści zaświadczenia). Należy ponadto pamiętać o tym aby zapoznać się z aktualnym stanem techniczno-użytkowym danej nieruchomości (w tym zakresie czasem warto skonsultować się z profesjonalistom!).  Kolejnym krokiem jest już podpisanie umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna powinna zawierać takie elementy jak: oznaczenie stron umowy, cenę nieruchomości, termin zawarcia ostatecznej umowy czy termin płatności. Warto pamiętać również, że zawarcie umowy przedwstępnej oznacza konieczność zapłaty sprzedającemu zaliczki bądź zadatku (bardzo często zadatek czy zaliczka ustalane są w wysokości 10% całkowitej wartości nieruchomości). 

Następnie dochodzi już do podpisania umowy właściwej – przenoszącej własność nieruchomości. Umowę sprzedaży nieruchomości należy bezwzględnie sporządzić u notariusza – w formie tzw. aktu notarialnego pod rygorem nieważności umowy! Przy czym zawarcie tego typu umowy oznacza jednocześnie konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy dokonać również uaktualniającego wpisu do księgi wieczystej. Zakup nieruchomości oznacza ponadto konieczność kontaktu z zakładem telekomunikacyjnym, gazownią czy zakładem energetycznym w celu dokonania odpowiednich zapisów w umowach…