Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków

Drukuj

Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków.

 

 

Państwo Kowalscy są kilka lat po ślubie. Nie mają dzieci, a od dłuższego już czasu nie układa się pomiędzy nimi. Małżeństwo Państwa Kowalskich przeżywa bardzo poważny i utrwalony już kryzys, w tej sytuacji oboje zastanawiają się czy nie byłoby lepiej na jakiś czas rozstać się, spróbować żyć osobno i w ten sposób sprawdzić czy nadal coś ich łączy.

Zastanawiają się nad wystąpieniem do sądu o przeprowadzenie separacji, jednak nie wiedzą jaki będzie koszt takiego postępowania, jaka jest procedura i jak długo może trwać postępowanie sądowe o orzeczenie separacji.

 

 

W myśl obowiązujących w naszym kraju przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego istnieje możliwość orzeczenia separacji na zgodny wniosek stron. Warto wspomnieć, że separacja zasadniczo różni się od rozwodu jedynie tym, że osoby będące w sądownie orzeczonej separacji nie mogą wstąpić w kolejny związek małżeński. Wprowadzone przez Ustawodawcę przepisy, które regulują tryb i zasady przeprowadzania separacji na zgody wniosek stron mają na celu ułatwienie przeprowadzenia  takiego postępowania osobom, które wspólnie podjęły decyzję, a jednocześnie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W opisanej sytuacji przeprowadzenie postępowania separacyjnego jest bowiem dużo tańsze i zdecydowanie szybsze. Koszt wniosku o  separację wynosi bowiem sto złotych (warto zaznaczyć, że w przypadku normalnego postępowania sądowego o orzeczenie separacji opłata stała wynosi sześćset złotych). Kolejnym istotnym ułatwieniem postępowania o separację na zgodny wniosek stron, w odróżnieniu od postępowania wszczętego przez złożenie pozwu, jest to że przeprowadza się je nie w toku normalnego procesu lecz w tzw postępowaniu nieprocesowym co istotnie przyśpiesza i upraszcza całą procedurę.

Podsumowując, wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie separacji jest, w świetle obowiązujących przepisów, dopuszczalne jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: po pierwsze każde z małżonków wyraża zgodę na przeprowadzenie separacji, a po drugie z małżeństwa nie ma wspólnych, małoletnich dzieci. W takiej sytuacji małżonkowie mogą wystąpić do sądu ze zgodnym wnioskiem o separację. Na zakończenie warto również wspomnieć, że sąd orzeknie o zniesieniu tak ustanowionej separacji również na zgodne żądanie małżonków.

Hanna Bukowska LL.M.