Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” – czyli 500 zł na drugie i kolejne dziecko

Drukuj

Program rządowy „Rodzina 500+” dotarł do mety. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. W związku z tym, od kwietnia 2016r. projekt zacznie obowiązywać – co w praktyce oznacza, że rozpoczną się wypłaty dla wszystkich uprawnionych rodzin...

Warto zatem przyjrzeć się tej inicjatywie i w paru zdaniach omówić charakter nowej formy finansowego wsparcia dla rodzin...

Najprościej mówiąc, celem programu jest zachęcenie polskich rodzin do posiadania większej - niż jedno - liczby dzieci (tzn. przede wszystkim rozpowszechnienie modelu rodziny 2+2 oraz 2+3). Procedura wypłacania świadczenia ma być, według zapewnień rządu, maksymalnie uproszczona. Oznacza to, że rodzice dwójki i większej liczby dzieci, ubiegający się o takie wsparcie, zobowiązani będą jedynie do wypełnienia stosownego wniosku, a następnie do jego złożenia (osobiście, pocztą bądź drogą elektroniczną). Podstawą do uzyskania świadczenia jest bowiem wyłącznie fakt posiadania co najmniej dwójki dzieci. Sytuacja wyglądać będzie jednak inaczej w przypadku w przypadku osób posiadających jedno dziecko i ubiegających się o świadczenie. W takim przypadku znaczenie ma sytuacja materialna rodziny – musi bowiem zostać spełniony próg dochodowy (tj. 800 zł na osobę bądź 1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). W związku z tym, aby przyśpieszyć procedurę przyznania świadczenia, wnioskodawca powinien dołączyć stosowne zaświadczenia o dochodzie z Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy wnioskodawca takiego dokumentu jednak nie dołączy, wówczas procedura weryfikacji przeprowadzona zostanie przez organ samorządowy. Do wniosku o świadczenie wychowawcze osoby takie będą musiały dołączyć zatem m.in. oświadczenie o dochodach, ewentualne oświadczanie o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko - również dokumenty dotyczące alimentów. Natomiast rodzice adopcyjni - także dokumenty związane z przysposobieniem.

Świadczenie to będzie wypłacane przez urząd gminy, miasta bądź ośrodki pomocy społecznej, a także specjalne centra do realizacji tego typu świadczeń. Wypłata świadczenie dokonywana będzie w różnej, wybranej przez wnioskodawcę formie, tzn. osobiście, przelewem, ewentualnie przekazem pocztowym. Należy także podkreślić, że wnioski o świadczenie wychowawcze trzeba będzie składać co roku...

 Hanna Bukowska LL.M.