Ważna zmiana: dłużnicy alimentacyjni we wszystkich rejestrach BIG.

Drukuj

Problem uchylania się od obowiązku opłacania alimentów jest w Polsce niestety nadal dość powszechny. Ustawodawca chcąc zobligować, czy raczej przymusić, oponentów do zmiany podejścia do swojego obowiązku, wprowadza w tym zakresie poważne zmiany w przepisach prawnych. Z dniem 1 lipca 2015r. wchodzi bowiem nowelizacja przepisów kodeksu karnego, która w dość istotny sposób wpłynie na sytuację tzw. dłużników alimentacyjnych. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie (wprowadzonych w roku 2008) jednostki samorządu terytorialnego były co prawda zobowiązane do zgłaszania dłużników alimentacyjnych do rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, jednak wystarczyło zgłoszenie tylko do jednej bazy, aby obowiązek ten został uznany za spełniony. Natomiast teraz, na podstawie wprowadzanych zmian, jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do zgłoszenia osób uchylających się od obowiązku płacenia alimentów do wszystkich czterech, działających w Polsce baz BIG-ów. W praktyce nowelizacja ta oznacza, że osoby, które konsekwentnie uchylają się od płacenia alimentów (i za które obowiązek ten spełnia Państwo) będą figurowały we wszystkich Biurach Informacji Gospodarczej- w całym kraju. W ten sposób instytucje współpracujące z z BIG-ami, czyli przede wszystkim banki i inne instytucje finansowe, a także inni zainteresowani przedsiębiorcy bardzo szybko i w wiarygodny sposób uzyskają informację na temat aktualnej sytuacji finansowej swojego potencjalnego klienta. Informacja taka w praktyce oznaczać będzie najczęściej odmowę udzielenia kredytu czy pożyczki, a także poważny problem z dokonaniem zakupów na raty, czy też skorzystania z usług abonamentowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przekazywanie informacji do rejestrów będzie odbywać się w formie uproszczonej – bez potrzeby zawierania dodatkowych umów. Prawo do wpisania dłużnika alimentacyjnego do Rejestru BIG (InfoMonitor) mają także osoby prywatne. Wielu specjalistów jest zgodnych, że wprowadzane zmiany skutecznie pomogą w walce z dłużnikami alimentacyjnymi i wyraźnie wpłyną na skuteczność ściągania wciąż rosnących zaległości alimentacyjnych…