Pożyczka - o czym warto pamiętać?

Drukuj

Pożyczka jest pojęciem dość szeroko spotykanym - zwłaszcza w mediach nieustannie można natknąć się na propozycję udzielenia natychmiastowej pożyczki. Pożyczki oferowane są bowiem nie tylko przez banki czy instytucje parabankowe, ale także przez prywatnych przedsiębiorców czy nawet osoby prywatne. Rynek pożyczek jest zatem bardzo bogaty a wachlarz ofert wydaje się tak szeroki i urozmaicony, że w zasadzie każda zainteresowana osoba powinna znaleźć coś odpowiedniego dla siebie…

Problematyka pożyczek regulowana jest przez przepisy prawa cywilnego. Najogólniej rzecz biorąc jest to operacja, która polega na tym, że pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki pod postacią określonej sumy pieniędzy (ewentualnie określonych co do gatunku przedmiotów) na czas określony bądź nieokreślony (przy czym, w myśl obowiązujących przepisów, jeśli termin zwrotu pożyczki nie został wskazany, pożyczkobiorca zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie 6 tygodni – licząc od dnia wypowiedzenia pożyczki przez pożyczkodawcę – art. 723 kodeksu cywilnego).

Warto również pamiętać, że pożyczka, która przekracza kwotę 500 zł powinna, w myśl obowiązujących przepisów, być potwierdzona na piśmie (art. 720 kodeksu cywilnego). Przy czym brak formy pisemnej nie oznacza, że umowa pożyczki jest nieważna. Jednak niedochowanie tej formy ma znaczenie w przypadku ewentualnego sporu sądowego. W takim przypadku nie można bowiem przed sądem powoływać się na dowód ze świadków ani z przesłuchania stron  - mających potwierdzić fakt istnienia umowy pożyczki. W praktyce brak formy pisemnej może zatem bardzo poważnie skomplikować ewentualne postępowania sądowe związane z pożyczką.

Istotną cechą pożyczki jest również to, że może być ona zarówno umową odpłatną, jak i nieodpłatną. Decydujące znaczenie ma tutaj wola stron. Pożyczki nieodpłatne najczęściej występują w rodzinie, ewentualnie w gronie przyjaciół czy znajomych. Odpłatnie (jest to najczęściej procent pożyczanej kwoty) udzielane są pożyczki przez banki czy inne instytucje finansowe.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że pożyczki udzielane przez poważne i wiarygodne instytucje finansowe wymagają zabezpieczenia. Najczęściej jest to poręczenie, weksel czy hipoteka. Należy zatem bardzo dokładnie przyjrzeć się podmiotom oferującym pożyczki bez zabezpieczeń, ponieważ instytucje takie narzucają wysokie koszty pożyczki,  rekompensując sobie w ten sposób ryzyko ewentualnej niewypłacalności pożyczkobiorcy...