Kto może uzyskać pozwolenie na broń?

Drukuj

W polskim systemie prawnym uzyskanie pozwolenia na broń przez tzw. przeciętnego obywatela jest bardzo trudne (przepisy w tym zakresie należą obecnie do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Europie). Najogólniej mówiąc, uzyskanie pozwolenia na broń, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Broń może zostać wydana dla ochrony osób bądź mienia, a także w celach kolekcjonerskich, łowieckich, sportowych, pamiątkowych czy szkoleniowych.

Pozwolenia na broń wydawane są na podstawie decyzji administracyjnej. Organem właściwym do ich wydawania jest właściwy miejscowo Komendant Wojewódzki Policji. O wydanie pozwolenia na broń może ubiegać się osoba, która ukończyła 21 rok życia. Procedura uzyskania takiego pozwolenia jest ściśle sformalizowana i wygląda następująco: w pierwszej kolejności należy wykonać odpowiednie badania (potwierdzające odpowiedni poziom sprawności psychofizycznej), następnie należy złożyć podanie wraz z uzyskanym zaświadczeniem lekarskim oraz dowodem wpłaty. Broń wydawana jest w konkretnym, wskazanym w podaniu celu. Przy czym warto podkreślić, że podanie nie ma wymiaru formalnego, należy w nim bowiem wskazać, że istnieje konkretny powód, wystarczająco uzasadniający potrzebę posiadania broni palnej. Zakupu broni dokonuje się na podstawie tzw. promesy.                      

Warto podkreślić , że osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń nie może wzbudzać żadnych podejrzeń. Warunkiem wydania pozwolenia na broń jest uprawdopodobnienie, że broń nie zostanie użyta w celach sprzecznych z porządkiem publicznych bądź bezpieczeństwem. Posiadanie broni bez pozwolenia zagrożone jest, według przepisów prawa karnego, karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 263 § 2 kk).  Przy czym nie wymaga pozwolenia na broń używanie jej na strzelnicy.                                                                                            

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że w ciągu 5 dni od nabycia broni, należy ją bezwzględnie zarejestrować, a niezwłocznie po jej zbyciu – wyrejestrować. Należy przy tym pamiętać, że broni palnej nie można udostępniać ani przekazywać osobom nieuprawnionym…