Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Drukuj

Organem powołanym do sprawowania ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: GIODO). Organ ten działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i powoływany jest na czteroletnią kadencję.

Do podstawowych zadań Inspektora należy kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami ustawowymi. Przy czym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych).

W tym zakresie Organ uprawniony jest do wydawania decyzji administracyjnych, rozpatrywania skarg oraz wydawania opinii aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Równie ważną funkcją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest prowadzenie tzw. Rejestru Zbioru Danych. Ponadto GIODO  podejmuje szeroko rozumiane przedsięwzięcia skupione na doskonaleniu ochrony danych osobowych oraz uczestniczy w pracach organizacji i instytucji międzynarodowych zajmujących się również tego typu zagadnieniami.

W zakresie wykonywania swoich zadań GIODO jest niezależny i podlega jedynie ustawie a przy ich wykonywaniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pomaga jednostka pomocnicza w postaci Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Warto wspomnieć, że w dzisiejszym, zinformatyzowanym i bardzo łatwo „dostępnym” świecie, sprawowanie pełnej, właściwej i zinstytucjonalizowanej ochrony w zakresie danych osobowych jest szczególnie ważne. Zawsze należy zwracać uwagę na to co, komu i w jakim celu się udostępnia, a także w razie stwierdzenia nadużycia informować Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zobowiązany jest do zbadania wpływającego wniosku, skargi bądź informacji. W myśl obowiązujących przepisów, każdy ma bowiem ustawowe prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (art. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Hanna Bukowska LL.M.