Faktoring jako usługa poprawiająca płynność finansową

Drukuj

Czym jest w zasadzie faktoring? Jest to usługa, która polega na wykupie przez bank przed terminem wierzytelności od dostawców klienta. Jednym słowem – bank spłaca należności klienta biorąc tym samym na siebie ryzyko ściągania należności. Taka usługa poprawia niesamowicie płynność finansową firmy, oszczędza czas i koszty administrowania należnościami.

W Polsce powoli faktoring zyskuje coraz więcej zwolenników. Bardzo szeroki wachlarz tego typu usług zaproponowany jest na przykład na stronie http://faktoring-odwrotny-pelny.pl.

Poniżej przedstawimy 3 podstawowe metody faktoringu jakie proponuje nam wyżej wymieniony bank. Może być on pełny, niepełny lub też odwrotny. Faktoring niepełny, czyli z tzw. regresem jest usługą, w której bank, nie biorąc na siebie pełnej odpowiedzialności w związku z brakiem płatności świadczy na rzecz dostawcy usługi finansowania, rozliczania i inkasa wierzytelności. Należy przez to rozumieć, iż w przypadku braku regulowania zobowiązań przez dłużnika bank ma prawo do żądania regresu tj. zwrotnego przelania zaliczki wypłaconej faktorantowi. Jednak nakaz zapłaty nie następuje natychmiastowo. W przypadku tego typu usługi występuje okres w którym bank stara się jeszcze wyegzekwować środki bezpośrednio od dłużnika. Skuteczność banku w tych działaniach jest w zasadzie prawie 100%. Monity i wszelkie ponaglenia do zapłaty powodują, że kontrahenci płacą za swoje zobowiązania jeszcze w okresie regresu.

Faktoring pełny pozwala zaś dostawcy w sposób niezwykle prosty zapewnić sobie finansowanie wierzytelności wraz z ich rozliczaniem i inkasowaniem, pamiętając jednocześnie o ryzyku transakcji włączanych do umowy. Bank, w ramach takiej umowy nie ma prawa regresu do Faktoranta i sam zobowiązuje się dochodzić płatności z tytułu przeterminowanych należności. W momencie ustalania limitu dla każdego kontrahenta bank analizuje historię rozliczeń między nim a faktorantem.

Ostatnią formą faktoringu, która przytoczymy w tym artykule będzie faktoring odwrotny. Opiera on się na podstawowych zasadach faktoringu - z tą jednak różnicą, że umowa podpisywana jest ni z Faktorantem, a z dłużnikiem. Dostawca podpisuje tylko oświadczenie w którym ustala cenę za wcześniejsze uregulowanie płatności. W tej sytuacji to klient decyduje, który z dostawców powinien uzyskać możliwość finansowania oraz jaka kwota będzie przyznana każdemu z dłużników. Na początku bank analizuje pełną sytuację finansową firmy by przyznać globalny limit. W momencie podpisania umowy bank bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko wypłacalności dłużnika. W ramach umowy przejmuje od dłużnika faktury potwierdzone przez odbiorcę co do ilości oraz jakości towaru.

Zorganizowanie szybkiej spłaty zobowiązań dostawcom daje firmie możliwość wynegocjowania z dostawcami wydłużonych terminów płatności. Jeżeli nie wyrażą oni zgody na wydłużone finansowanie takich zobowiązań, istnieje możliwość zaoferowania takiego finansowania przez bank. Co prawda wiąże się to z koniecznością pokrywania przez dłużnika kosztów tego finansowania, ale jednocześnie ogranicza działanie firmy jedynie do zaakceptowania ceny oraz terminów płatności należności głównej oraz odsetek - limit bowiem zostaje odpowiednio wcześniej przygotowany.

Jak więc widać faktoring otwiera niezwykle szerokie możliwości jest chodzi o rozwój przedsiębiorstw oraz utrzymaniu go w dobrej kondycji finansowej. Odpowiednio dobrane limity pozwolą płynniej przyjmować dostawy bez obaw o to skąd znajdziemy pieniądze na to by w czasie opłacić faktury. Oferta faktoringu jest idealnym rozwiązaniem dla firm dla których priorytetem jest rozwój i stała płynność finansowa. Natomiast dla osób indywidualnych poprawa płynności finansowej może nastąpić poprzez kredyty i pożyczki.