Potwierdzenie zawarcia umowy

Email Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 3.00 na 5)

Pan Kowalski kilka tygodni temu zakupił w sklepie drzwi wejściowe oraz 4 pary drzwi wewnętrznych. Sprzedawca poinformował go bowiem, że jeżeli zakupi u niego od razu pięć par drzwi, w tym jedne zewnętrzne antywłamaniowe, to otrzyma 40 % rabat, który odliczony zostanie od ostatecznej cenny netto zakupionych drzwi. Pan Kowalski po konsultacji z żoną zdecydował się na taką umowę, gdyż sprzedawca poinformował go, że w ten sposób zaoszczędzi nawet do około dwóch tysięcy złotych. Pan Kowalski zdziwił się zatem bardzo gdy w momencie otrzymania rachunku okazało się, że nie tylko nie został uwzględniony w nim wspomniany rabat ale dodatkowo musiał dopłacić jeszcze kilkaset złotych do kwoty pierwotnie wyliczonej. Zniecierpliwiony sprzedawca wyliczył mu podaną na rachunku cenę w taki sposób, ze pan Kowalski zmieszany i zdezorientowany zdecydował się całą sumę zapłacić. Tymczasem w domu okazało się, że żona wcale już tak łatwo przekonać się nie dała i teraz wspólnie zastanawiają się co robić i czy w ogóle coś zrobić mogą, zwłaszcza że nie mają żadnego potwierdzenia zawartej ze sprzedawcą umowy, gdyż taka nigdy nie została im wydana.

Sytuacja w jakiej znaleźli się nasi bohaterowi nie jest łatwa, jednocześnie jednak dotyka niestety  wielu konsumentów. W tym miejscu należy wyjaśnić, że konsumentem, w myśl obowiązujących przepisów jest najprościej mówiąc każda osoba, która dokonuje zakupu towaru w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością czy wykonywanym zawodem. Zagadnienia tego typu sprzedaży, określanej mianem sprzedaży konsumenckiej reguluje m.in. ustawa z dnia 1 styczna 2003r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1176). Zgodnie z cytowaną ustawą sprzedawca przy sprzedaży towaru za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych zobowiązany jest do wydania konsumentowi pisemnego potwierdzenia istotnych treści i warunków umowy. Obowiązek pisemnego potwierdzenia umowy dotyczy również sprzedaży na raty, na przedpłatę a także na zamówienie, według wzoru lub na próbę. Natomiast w pozostałych przypadkach, sprzedawca powinien wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy na żądanie kupującego. Potwierdzenie takie powinno zawierać oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę. W sytuacji gdy sprzedawca nie dopełnił swojego obowiązku i nie wydał nam takiej umowy, a wartość zakupionego towaru przekracza dwa tysiące złotych, możemy wystąpić do niego żądaniem wydania umowy. Posiadanie egzemplarza zawartej ze sprzedawcą umowy jest nam niezbędne aby wiedzieć czego ewentualnie możemy się domagać, jakie postanowienia nie zostały dotrzymane i czy w związku z tym rzeczywiście zostaliśmy oszukani np. finansowo. Wracając do naszych bohaterów, państwo Kowalscy muszą zatem dowiedzieć się przede wszystkim z treści umowy czy rabat został im rzeczywiście udzielony, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakiej wysokości oraz czy podana na wstępie przez sprzedawcę cena była rzeczywiście ceną ostateczną.Pamiętajmy zatem, że zanim pozwiemy sprzedawcę najpierw zapoznajmy się dokładnie z treścią zawartej umowy.

Na zakończenie warto wspomnieć, że nawet jeżeli okaże się, że żądana przez sprzedawcę cena jest zgodna z umową to nie jesteśmy my konsumenci w takiej sytuacji zupełnie pozbawieni ochrony. Przysługują nam bowiem jeszcze roszczenia odszkodowawcze w związku z poniesioną szkodą, która powstała faktycznie w wyniku wprowadzenia nas w przez sprzedawcę w błąd.Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież