Porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej

Email Drukuj
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

Państwo Kowalscy zamierzają się rozwieść. Rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter utrwalony i zupełny (nie żyją ze sobą od paru dobrych lat). Oboje są zgodni co do tego aby zakończyć małżeństwo w sposób definitywny. Jednakże problemem jest fakt, że z małżeństwa tego pochodzi dwoje małoletnich dzieci (4 i 6 lat). Państwo Kowalscy chcieliby jak najrozsądniej i w miarę szybko rozstrzygnąć kwestię opieki nad wspólnymi dziećmi w taki sposób aby władza rodzicielska była pozostawiona im obojgu

W przedstawionej wyżej sytuacji, jeżeli oboje małżonkowie zgodni są co do tego aby wnieść sprawę do sądu o rozwiązanie małżeństwa przez orzeczenie rozwód, a jednocześnie spełnione są wymagane przepisami prawa przesłanki (nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego), w zasadzie bez przeszkód z pozwem takim można wystąpić. Jedyne komplikacje wynikają z faktu, że strony mają wspólne małoletnie dzieci. Co do zasady w sytuacji, gdy z małżeństwa są wspólne małoletnie dzieci to postępowanie ulega wydłużeniu w związku z badaniem przez sąd czy na skutek rozwodu nie ucierpi ich dobro. Stosunkowo niedawno wprowadzone zostało jednak pewne udogodnienie dla stron (istotnie przyspieszające całe postępowanie sądowe) mianowicie możliwe jest przygotowanie porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W toku mediacji bądź zupełnie samodzielnie małżonkowie mogą przygotować plan, w którym określą zasady i tryb sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi. Plan taki strony następnie przedstawiają sądowi. Sąd zbada czy porozumienie takie jest zgodne z dobrem dzieci (np. czy nie dojdzie w ten sposób do rozdzielenia rodzeństwa) oraz czy zasadnym jest oczekiwanie, że rodzice będą potrafili w tej materii współpracować, a następnie stosownie do poczynionych ustaleń orzeknie w wyroku rozwodowym. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom bez jakichkolwiek ograniczeń. W przeciwnym razie sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając jednocześnie władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień wobec dziecka. W opisanej na wstępie sytuacji małżonkowie z pewnością będą mogli przygotować takie porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, które pozwoli na sprawne zakończenie całego postępowania rozwodowego. 

Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, wymaga ono z pewnością pewnej współpracy pomiędzy małżonkami oraz chłodnego i rozsądnego przeanalizowania sytuacji, jednakże pozwoli na szybsze (nawet podczas jednego posiedzenia sądu) rozstrzygnięcie sprawy i optymalne dla dobra dziecka uregulowanie sprawowania nad nim opieki przez rodziców.

Hanna Bukowska LL.M.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież