Dodatek mieszkaniowy - komu przysługuje?

Email Drukuj
(3 głosów, średnia ocena 4.33 na 5)

Zasady, tryb przyznawania oraz ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734). Obowiązujące przepisy w sposób wyczerpujący regulują kategorie osób, które mogą ubiegać się o przyznanie takiego dodatku, należą do nich:

 1. najemca i podnajemca lokalu mieszkalnego,
 2. osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, bądź jest właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego,
 4. osoba posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosząca w związku z tym wydatki,
 5. osoba zajmująca lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekująca na lokal zamienny albo socjalny.

Kolejnym istotnym warunkiem (obok formy posiadania lokalu mieszkalnego), który musi zostać spełniony w przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, jest kryterium dochodowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje bowiem, jeśli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie domowym – jednoosobowym oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie domowym wieloosobowym. Należy jednocześnie podkreślić, że dochód obejmuje wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (co do zasady dochód nie obejmuje świadczeń o charakterze pomocowym np. dodatku z tytułu urodzenia dziecka, okresowych zasiłków z pomocy społecznej czy pomocy materialnej dla uczniów itp.).

Na zakończenie warto wspomnieć, że w myśl Ustawy o dodatkach mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy i samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny bądź też gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy wspólnie ze współmałżonkiem i innym osobami zamieszkującymi lokal na stałe.                                          

Hanna Bukowska LL.M.

Comments   
 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#2 Prawnik » 2014-03-28 19:15

myślę że tak. Nie powinno być tutaj problemu.
Pozdrawiam
+1 +−

Prawnik

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#1 Beata » 2014-03-25 11:05

Czy dodatek mieszkaniowy może być przelewany na konto współmałżonka właściciela lokalu ?
0 +−

Beata

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież