Co z tym spadkiem?

Email Drukuj
(3 głosów, średnia ocena 4.67 na 5)

Kilka miesięcy temu zmarł pan Kowalski (był wdowcem i miał jedno dorosłe dziecko). Pan Kowalski mieszkał sam, jego syn dawno założył własną rodzinę. Jedynym źródłem utrzymania pana Kowalskiego była niewielka emerytura, dlatego też korzystał on od czasu do czasu z szerokiej oferty powszechnie dostępnych na rynku kredytów i nie spłacając już zaciągniętych zdarzało mu się sięgnąć po  następny. W ten sposób w momencie śmierci pan Kowalski pozostawił po sobie sporą ilość długów w postaci niespłaconych kredytów. W tej sytuacji rodzina zmarłego zastanawia się co powinna zrobić aby uniknąć konieczności spłacenia pozostawionych przez spadkodawcę długów.

Obowiązujące przepisy prawa cywilnego przewidują ochronę osób uprawnionych do dziedziczenia (zarówno z ustawy jak i z testamentu), dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że spadkodawca mógł zostawić po sobie nieuregulowane zobowiązania finansowe, czyli po prostu długi. W takiej sytuacji osoby, które należą do kręgu uprawnionych do spadku i nie chcą go dziedziczyć w obawie przed wspomnianymi długami, powinny złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o swoim powołaniu do spadku, oświadczenie o odrzuceniu spadku ewentualnie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Różnica pomiędzy wspomnianymi oświadczeniami jest niezwykle istotna, w przypadku bowiem pierwszego z nich tj oświadczenia o odrzuceniu spadku, dana osoba zostaje całkowicie wyłączona od dziedziczenia - tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że co prawda spadkobierca odpowiada za długi spadkowe, jednak odpowiedzialność ta ma charakter ograniczony (tj. do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku). Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie złożenie wspomnianego oświadczenia w pierwszej bądź drugiej formie we wskazanym terminie (bądź też złożenie stosownego oświadczenia o przyjęciu spadku) oznacza, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, tzw proste przyjęcie spadku, czyli bez jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności danego spadkodawcy za długi zmarłego, za które odpowiada on wówczas zarówno majątkiem odziedziczonym jak i całym swoim majątkiem osobistym. Należy pamiętać o tym, aby dobrze się zastanowić nad formą przyjęcia spadku i czy w ogóle warto go przyjmować, oświadczenia o przyjęciu spadku lub o jego odwołaniu nie można bowiem odwołać. Istotnym aspektem ochrony spadkobierców jest również to, że złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przynajmniej przez jednego z nich rodzi domniemanie, iż wszyscy pozostali spadkobiercy, którzy takich oświadczeń w terminie nie złożyli, również przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W opisanym na początku przypadku spadkobiercy pana Kowalskiego powinni zatem złożyć oświadczenie stosownej treści (przy czym wybór czy będzie to zupełne odrzucenie spadku czy też jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza powinien zostać dokonany po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji majątkowej zmarłego). Czynność taka może zostać dokonana bez żadnych przeszkód, ponieważ zachowane są terminy ustawowe dla niej przewidziane.


Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież