Co to jest przymus adwokacki?

Email Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 4.50 na 5)

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, w pewnych sytuacjach tzw. przymus adwokacki/radcowski. W praktyce oznacza to konieczność zastąpienia strony w działaniu (w momencie wystąpienia przymusu adwokacko - radcowskiego strona traci możliwość samodzielnego działania!) przez profesjonalistę.

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada przymusu adwokackiego przede wszystkim w zakresie sporządzania nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Obowiązek ten obejmuje zarówno sporządzenie (przygotowanie) stosownych dokumentów jak również reprezentację strony przed właściwym organem.

Ustawodawca wprowadził zasadę przymusu adwokacko-radcowskiego przede wszystkim w celu zwiększenia fachowości i profesjonalizmu postępowań, a także aby zapewnić stronom należytą i rzetelną pomoc prawną.

W postępowaniach cywilnych przymus adwokacko-radcowski obejmuje zarówno samo postępowanie przed Sądem Najwyższym jak i wszelkie czynności procesowe związane z postępowaniem przed SN, (również te, które podejmowane są jeszcze przed sądem niższej instancji).

Z kolei w postępowaniach przed sądami administracyjnymi przymus adwokacko-radcowski dotyczy:

 1. wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA (czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego),
 2. wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenia na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej,
 3. wniesienia skargi o wznowienie postępowania (do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Warto również wspomnieć, że przymus adwokacko-radcowski obowiązuje  w wielu przypadkach w postępowaniu karnym oraz w sprawach z tzw. skargi konstytucyjnej, które toczą się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Hanna Bukowska LL.M.

Comments   
 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#6 jemiwiem » 2016-12-07 18:05

Dobrze powiedziane i wreszcie konkretnie na temat. Podzielam Twoje zdanie, chociaż nie do końca, ale i tak trafiasz w sedno.
0 +−

jemiwiem

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#5 Jerzy Majs » 2016-11-29 21:14

Hej ! Coś hosting szwankuje, strona przestaje działać co jakiś czas.
0 +−

Jerzy Majs

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#4 bogdan » 2016-07-12 13:04

Do
Janusz Komór

Czy to oznacza, że w oparciu o art. 220 par. 4 mogę również sam napisać zażalenie do SN na postanowienie SA o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania apelacyjnego ?

Proszę o odpowiedź na mojego maila
0 +−

bogdan

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#3 Janusz Komór » 2013-09-05 04:51

Prostuję oczywistą omyłkę co do art. 87 Kpk bowiem bowiem dotyczy to prawa cywilnego a ściśle rzecz biorąc art. 87 Kpc. Nie ma przymusu radcowsko-adwok ackiego przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu bo byłoby to niezgodne z art. 3 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
0 +−

Janusz Komór

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#2 Prawnik » 2013-08-26 08:54

Sugeruję zapoznanie się z Kodeksem postępowania cywilnego (dosyć istotna lektura dla prawników- zwłaszcza tych niedouczonych):
Art. 87 (1) par. 1 "W postępowaniu przed SN (czyli Sądem Najwyższym) obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowanie przed SN, podejmowanych przed sądem niższej instancji (...)"
+1 +−

Prawnik

 •  
 •  
 • Reply with quote
 • Quote

#1 Janusz Komór » 2013-08-24 11:14

Jedynie przymus adwokacki występuje zgodnie z art. 87 Kpk, który jest niezgodny z art. 77 Konstytucji RP bowiem ustawa nie może zamykać drogi do sądu, a zwłaszcza jakiś niedouczony radca prawny lub adwokat. Tam gdzie użyte jest słowo POWINIEN jest to zalecenie. Natomiast obowiązek istnieje gdy użyto słowa MUSI lub POWINIEN OBOWIĄZKOWO, ewentualnie pismo procesowe SPORZĄDZA I PODPISUJE adokat lub radca prawny.
W zakresie prawa administracyjne go jednoznaczny jest art. 220 par. 4 upousa, z którego wynika iż strona może sporządzić i podpisać zażalenie na ODRZUCENIE zażalenia, skargi konstytucyjnej, skargi o wznowienie.
0 +−

Janusz Komór

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież