Kredyty firmowe w Banku BPH

Email Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 4.50 na 5)

Bank BPH ofertę swoich kredytów dla firm podzielił na dwie kategorie w zależności od wielkości działalności prowadzonej przez wnioskodawcę. W ofercie banku znajdziemy więc:

  • Kredyty dla mikro i małych firm
  • Kredyty dla średnich firm

Kredyty dla mikro i małych przedsiębiorstw 

Kredyty te są skierowane do firm, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 5 mln zł. Warto dodać, iż większość decyzji kredytowych jest wydawana w przeciągu 48h od momentu złożenia wniosku. Wśród tej oferty znajdziemy między innymi:

Limit debetowy będący rozwiązaniem dla sfinansowania bieżących potrzeb firmy. Jest on uruchamiany w rachunku bieżącym, a jego spłata jest regulowana automatycznie z otrzymywanych wpływów. Opłata jest pobierana wyłącznie od wykorzystanego limitu, który nie może przekroczyć 150.000 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest zaświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Kredyt rewolwingowy pozwala na otrzymanie nawet do 500 tys. zł na bieżące potrzeby firmy. Zabezpieczeniem kredytu są środki trwałe (np. różnego rodzaju maszyny) lub też aktywa obrotowe takie jak zapasy. Kredyt jest przyznawany na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Odnawialna pożyczka hipoteczna umożliwia pozyskanie środków na okres do dwóch lat w celu finansowania bieżącej działalności firmy. Pożyczka nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a jej zabezpieczeniem jest nieruchomość ( również nieruchomość osoby trzeciej) oraz cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej.

Prosty kredyt inwestycyjny pozwala na zakup środków trwałych w kwocie nawet do 1 mln zł. Dużym ułatwieniem dla kredytobiorców jest to, że bank nie wymaga przedstawienia biznesplanu na inwestycje finansowaną z uzyskanego kredytu. Wszelkie pozostałe warunki są ustalane indywidualnie.

Auto Sezam jest kredytem skierowanym do osób planujących zakup środków transportu. Za środki uzyskane za pośrednictwem tego kredytu można kupić zarówno samochód, przyczepę czy też inne pojazdy posiadające dowód rejestracyjny. Bank nie wymaga wkładu własnego, a maksymalna kwotą jaką można uzyskać za pośrednictwem tego kredytu jest  800 tys. zł.

Kredyty dla średnich firm

Średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać między innymi z linii wielocelowej, kredytu w rachunku bieżącym, odnawialnego jak i nieodnawialnego kredytu obrotowego oraz kredytu hipotecznego expres kapitał.

Linia wielocelowa jest pakietem usług pozwalających na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W skład linii celowej wchodzi gwarancja bankowa, kredyt w rachunku bieżącym, akredytywa dokumentowa czy limit skarbowy. Standardowy okres kredytowania wynosi 1 rok, może zostać on podwojony w sytuacji zabezpieczenia na nieruchomości. Zawarcie umowy linii wielocelowej nie wymaga przedstawiania biznesplanu.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na pokrycie wydatków bieżących związanych z normalną działalnością firmy, mogą to być przykładowo wynagrodzenia czy zakup niezbędnych materiałów. Kredyt ma charakter odnawialny, a jego spłata i ponowne zaciąganie odbywa się automatycznie bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Wielkość kredytu nie może przekraczać 30% średnich przychodów firmy. Dla przedsiębiorstw otrzymujących przychody w walutach obcych kredyt może być dostępny między innymi w EUR, USD lub CHF.

Kredyt obrotowy ma charakter krótkoterminowy (do 12 miesięcy) w przypadku jednorazowej spłaty całej kwoty kredytu, w innych sytuacjach okres ten wynosi 24 miesiące.  Odnawialny charakter pozwala na prostą spłatę i ponowne zaciąganie zobowiązania bez zbędnych formalności.

Kredyt hipoteczny Ekspres Kapitał umożliwia finansowanie wszelkich wydatków związanych z działalnością danej firmy. Długi okres kredytowania sięgający nawet 20 lat pozwala na dogodne rozłożenie rat kredytu. Firmy bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych oraz biznes planu mogą otrzymać nawet do 2 mln zł. Kredyt jest dostępny również w walutach obcych EUR, USD lub CHF

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież